Het nieuwe Onze Vader


Sinds 27 november 2016 is er in België en Nederland een gemeenschappelijk Onze Vader ontstaan.

Het Nederlands taalgebied hanteerde decennialang een verschillende tekst. 

Twee kleine landen, België en Nederland gebruikten verschillende versies van het bekende gebed.

Er was al ruime tijd vraag om tot een gezamenlijke tekst te komen. 

Met het nieuwe Onze Vader zijn zowel taalkundige als inhoudelijke wijzigingen toegepast.

Na het aanpassen van het gebed werden overal gebedskaarten aangeboden.

Foto's gebedenkaart: Mieke Van Liefde

De nieuwe versie van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.


 ICLZ/ m: Peter Pieters

iclz / 

 m: Peter Pieters

De oude versie van het Onze Vader in Vlaanderen:

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

De oude versie van het Onze Vader in Nederland:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen

hun schuld vergeven,

en leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.


Quote

Het ‘Onze Vader’ is ook te vinden in het evangelie :

Matteüs 6, 9-13

Lucas 11, 2-4


Een andere naam voor het Onzevader is ook het Paternoster

De bijbel


Copyright: 

  • Headerfoto: Pixabay
  • Foto's gebedenkaart: Mieke Van Liefde
  • Inleidingstekst: Mieke Van Liefde
  • Het nieuwe Onze Vader: Peter Pieters
  • Het oude Onze Vader Vlaanderen: Bron onbekend
  • Het oude Onze vader Nederland: Bron onbekend

* Volgens de evangeliën heeft Jezus het Onze Vader zelf aan zijn volgelingen geleerd.


signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!