Help Ik ben een KOPP-kind

Help Ik ben een KOPP-kind

KOPP (Kind van een Ouder met Psychische Problemen).

Er zijn zo’n 557.000 KOPP-kinderen in Nederland (geschatte toestand in 2019)

In Vlaanderen wordt het aantal volwassenen met psychische problemen geschat op zo’n 225.000.

Dit is de opgemeten toestand. Maar het aantal is nog veel groter omdat velen niet eens weten dat ze een KOPP-kind zijn en dus geen  aangepaste hulpverlening  krijgen.

Meer nog, kinderrechters en consulenten  schrijven veelvuldig verslagen uit dat het kind zelf gedragsstoornissen heeft en laten hierbij  de psychisch gestoorde ouder  ongemoeid.

Veel KOPP-kinderen blijven onzichtbaar omdat de herkenning bij wie zich professional noemt, ver te zoeken is.

Bovendien is er veelal sprake van ‘zorgblokkers’, dat zijn  ouders die elke vorm van hulp afblokken  en ontkennen  een psychisch probleem  te hebben, een fenomeen dat herkenbaar is bij  de hulpverleners  die de volwassen slachtoffers van het ‘ Narcistisch Slachtoffers Syndroom ’ begeleiden. Hun kinderen moeten na de scheiding, gedwongen door de wet op  het co-ouderschap , onbeschermde bezoeken ondergaan bij de psychisch zieke ouder en krijgen geen therapie hoe ze de jarenlange mishandelingen, soms enkel psychisch, maar vaak ook fysiek en  seksueel , moeten verwerkt krijgen voor ze volwassen worden.  

Consulenten en rechters  hebben geen kennis van  de problematiek  en de risicofactoren en treffen dus ook geen beschermende maatregelen. 

Elke vorm van doorverwijzing van  de zieke ouder  wordt tegengehouden, zelfs na herhaalde  suïcidepogingen  in de familie, veelal de kind slachtoffers die lijden onder  het stockholmsyndroom  en de gaslighting niet langer aankunnen.

Uit gesprekken met andere  gescheiden slachtoffers  van  het narcistisch slachtoffersyndroom , blijkt dat veel KOPP-kinderen door de voorziening gedwongen worden fulltime in te trekken bij de zieke ouder. Hun jarenlange  pathologische leugens  aangedikt door ‘ De advocaat van de duivel ’, zorgen vaak voor een ontzetting uit de ouderlijke macht van de gezonde ouder en leiden meestal tot het uitspreken van het hoederecht bij  de psychisch gestoorde ouder .  

KOPP-kinderen zijn vaak mede door de beslissingen van jeugdzorg ,  slachtoffer van het PASS-syndroom. Vaak worden zij zelfs  uit huis geplaatst , bij de zorgzame beschermouder vandaan, wat voor een extra te verwerken trauma zorgt.

KOPP-kinderen hebben een specifieke CGGZ nodig. 

Coaching, gehoor, hulp, zen

Mieke Van Liefde 

  • Coaching krijgen                              
  • Gehoord worden
  • Geholpen worden
  • Zielepijn wegwerken

Aangepaste hulpverlening voor kind van een ouder met psychische problemen

Naast het feit dat  de zieke ouder  meestal  elke vorm van tussenkomst in hulpverlening of controle afblokt , staat zelfs het KOPP-kind soms weigerachtig tegen  therapie .

Vaak uit angst voor  represailles door de zieke ouder , maar ook omwille van de loyaliteit ten opzichte van de mishandelende ouder. Het kind beschouwt het ‘praten’ als een verraad en zwijgt uit empathie voor de dader. Zelfs zwaar  mishandelde kinderen  blijven langdurig ‘respect’ hebben voor beide ouders. Sommige kinderen willen wel praten, maar enkel wanneer de garantie gegeven kan worden dat het contact met de mishandelende ouder compleet wordt stopgezet, een beschermende maatregel waar justitie anno 2019 niet klaar voor blijkt te zijn. Sinds de wet op het co-ouderschap  primeren de ouderrechten de rechten van het mishandelde kind.  

Het kind zelf wil (tijdelijk) afstand nemen van de mishandelingen, het ontwijkt verdere destructie, maar degene die de taak gekregen hebben onze kinderen te beschermen  tegen deze gruwelijke pijn, staan aan de kant van de mishandelende ouder.  Dat zorgt uiteindelijk voor een wantrouwend gevoel van het kind bij elke tussenkomst van hulpverlening, wat aangepaste hulp aanbieden, nog moeilijker maakt. 

Het kind wil wel respect opbrengen voor beide ouders, maar ook nog ‘adem’ kunnen halen. Een KOPP-kind wil uit  het huis van mishandeling  weg, veiliger haven opzoeken.

De dader blijft, vaak onbewust, in een automatisme verder mishandelen.

Het kind dat vaak inzicht heeft binnen de problematiek, blijft bewust naar rust verlangen.  

Jan Storms, gespecialiseerd binnen de psychopathie, geeft aan dat kinderen van een psychisch gestoorde ouder, vaak daders binnen de psychopathie herkennen en er afstand van willen nemen. Het kind voelt dus intuïtief aan een KOPP-kind te zijn.  

Uit de cirkel van mishandeling stappen, kan enkel wanneer de daden erkend worden.

Daar start elke vorm van therapie, zeker bij een KOPP-kind*.  

 *Er moet ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen KOPP-kinderen en KOAP-kinderen.

KOAP staat voor Kind van Ouder(s) met een Afhankelijkheids Probleem.

 

Tekst: Mieke Van Liefde

Foto's: Pixabay

Bron:  Eigen ervaring & gesprekken met artsen en therapeuten

Deze tekst is onderdeel van het boek ‘Bescherm kinderen’

Alle rechten voorbehouden. 


Mieke Van Liefde

Auteur en blogger over destructieve relaties 

 

 

 


 


Een getuigenis van een KOPP-Kind:

KOPP-kind ben je voor altijd! 

Promote: support and profit

Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 53 YP 53
best times to post on youtube
Youtube! Like a star in a Google-owned network. It attracts one-third of the world population on the internet. In other words, we can say billions and billions of users are on the internet. In a single day, people watch hundreds of millions of hours on YouTube and generate trillions of views. A record-breaking youtube reaches more 18-34 and 18-49 age groups in the US than any cable network.Surprisingly 9% of small businesses in the US are active on youtube. Research and a hunch are going on for that the figure tends to be pretty accurate universally too.It is ironic to say! then why small businesses are not investing in youtube as a part of their social media strategy?Make sure, it is very much harder to produce or create a video than an image or a blog post.A lot of people have a dream or we can say a perception of having a youtube channel.In this blog, i will prove how much video is easier and cheaper to create. So it clearly indicates that you have tons of opportunities for your business on youtube.You will find my blog quite informative if you are thinking to start a youtube. Therefore still if you are not yet found courage or feet for that. You no need to worry, you will find this blog quite informative and will give a concrete solution to your problems. Throughout this post, we will divide this post into:The basics of getting your account set upHow to create a YouTube channelHow to create the perfect channel artTop tips for optimizing your channelSo be ready let's go. how to create a channel on youtubeBest Times to Post on YouTube - My own research revealed that YouTube sees the highest usage among social media platforms by video marketers, more than TikTok and Instagram. It’s also where marketers will invest the most in this year. With so much stress placed on the platform, we wanted to know what times and days publishers saw the best results Our 2022 social media trends report shows that the best times to post on YouTube are between 6-9 p.m., 3- 6 p.m., and 12-3 p.m. on Fridays, Saturdays, and Sundays. Creating a video for YouTube isn’t an easy task. First comes ideation, then scripting followed by filming, and finally editing - and that's just at a high level. Imagine doing all that work just to upload a video that doesn’t get much traction. When you’re first starting out, you’re bound to struggle. However, if you’ve been at it for a while and are still not getting any traction from your videos, your upload time could be the culprit. We surveyed 300+marketers in the United States for our Social Media Trends Report and asked them,"what is the best time to post on Youtube" To start, our report revealed that most marketers surveyed say they post on YouTube four to six times a week – as much as they post on Instagram, TikTok, Reddit, and many other social platforms. The only platforms where respondents posted every day were Facebook and Twitter. While other social media platforms offer countless formats to engage audiences, from ephemeral content and in-feed posts to polls and live streaming, some argue YouTube is slow to expand its formats. Given that, it’s a bit surprising that marketers are posting as often on the platform, especially since it’s long-form content that tends to require more time and effort. Now onto the good stuff: The best times to post on the platform. Here’s the breakdown: 31% of respondents said 6 p.m. to 9 p.m. 23% of respondents said 3 p.m. to 6 p.m. 19% of respondents said 12 p.m. to 3 p.m. Respondents were instructed to answer in their current time zone and for context, roughly 40% of respondents were located in the Eastern time zone. As for the best days, data shows that it’s the weekend with Saturdays being the most popular answer, followed by Fridays and then Sundays. One way to explain this is that the weekend gives consumers more time to explore the platform and dive into their favorite content. Other video platforms like TikTok and Instagram focus on short-form content, making it easy for consumers to get what they need during breaks throughout the day. YouTube, however, requires a bigger time commitment. When is the worst time to post on YouTube? - Confused ! when you shouldn’t post on YouTube? According to our social media trends report, Mondays aren’t so popular among marketers. Only 5% of marketers surveyed said Mondays were the best time to post on the video platform. The second least-popular day was Tuesday, followed by Wednesday. As for the times, here’s the breakdown: 6 a.m. to 9 a.m. 9 p.m. to 12 a.m. (midnight) 9 a.m. to 12 p.m. Fewer than 20% of respondents said an early morning posting (between 6 a.m. and noon) offered the best results. Does it matter what time you post on YouTube? - The answer to this is both yes and no. Yes, it does matter what time you post on YouTube in the short term because it will impact how many views your video gets within the first few hours. Optimizing your views during this time period can help you generate more traffic to your content and help the growth of your channel. However, it doesn’t play a huge role in the long term. Say your video was posted at 3 a.m., that has little impact on how many views it can garner over the next couple of months or years. Unlike a platform like Instagram where fresh content is key to success, novelty is not the biggest ranking factor on YouTube – relevance is. This means that even if your video may not perform well initially if it’s the most relevant video to a user’s query, it can quickly gain attention How to Find Your Channel's Best Time to Post - Your dashboard Analytics is the best place to go to find the most accurate and reliable data on your channel - including the best time to post. If your channel generates enough traffic, you'll gain access to an advanced report which shows you when your viewers are most active on the platform. o access this page, follow these steps. Open YouTube Studio. Click on "Analytics." Open the "Audience" tab and look at your report. Knowing the best times and days to post on YouTube isn’t meant to be a strict ruling on when you should post. Instead, it should be used as a guide to optimizing your channel for short- and long-term success. Thanks Note It is my pleasure to welcome you for patiently reading this blog. Hope you have found very much information if you have still any queries kindly do comment on me. #learnedtoday#videooftheday#howtocreateayoutubechannel#howtocreateayoutubeaccount#createayoutubechannel#primalvideotv#justinbrown#samyoors#yoorsRefrencesAlphabet Inc. (January 26, 2021). "Alphabet Inc. Form 10-K (2020)". www.sec.gov. Retrieved April 16, 2021.^"Prensa - YouTube". www.youtube.com.^ Claburn, Thomas (January 5, 2017). "Google's Grumpy code makes Python Go". The Register. Retrieved September 16, 2017.^ Wilson, Jesse (May 19, 2009). "Guice Deuce". Official Google Code Blog. Retrieved March 25, 2017.^"YouTube Architecture". High Scalability. Retrieved October 13, 2014.^"Golang Vitess: a database wrapper written in Go as used by Youtube". GitHub. October 23, 2018.^"Top 100: The Most Visited Websites in the US [2021 Top Websites Edition]". Semrush. Archived from the original on May 23, 2021. Retrieved May 26, 2021.^ Jump up to:ab Goodrow, Cristos (February 27, 2017). "You know what's cool? A billion hours". YouTube. Archived from the original on August 6, 2020. Retrieved April 19, 2021.^ Jump up to:ab Loke Hale, James (May 7, 2019). "More Than 500 Hours Of Content Are Now Being Uploaded To YouTube Every Minute". TubeFilter. Los Angeles, CA. Retrieved June 10, 2019.^ Neufeld, Dorothy (January 27, 2021). "The 50 Most Visited Websites in the World". Visual Capitalist. Retrieved December 6, 2021.^"How did Google become the world's most valuable company?". BBC News. February 1, 2016. Retrieved May 26, 2021.Related Posthttps://yoo.rs/monetize-on-youtube?Ysid=176489 https://yoo.rs/youtube-how-to-make-a-channel?Ysid=176489 https://yoo.rs/how-to-get-more-subscribers-in-youtube?Ysid=176489  how to get more subscribers in youtube - monetize on Youtube -  
More