De MASIC-methode zet elke vechtscheiding stop

De MASIC-methode zet elke vechtscheiding stop


de masic


Een vechtscheiding is  een mooie omkadering voor een dossier binnen de psychopathie.
Het gaat om mishandeling die als een slang verder kronkelt,
maar de zorgverlening beschouwT het als wilde fantasie.
Was er voor de relatiebreuk reeds sprake van intimidatie, misbruik of criminologie?
Weet dan dat er wereldwijd een herkenningsmethode bestaat die de leugen aan het wankelen slaat!
Vraag naar behandeling van je dossier volgens de MASIC-theorie.Hoe kwam de MASIC-methode tot stand?

MASIC= De Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns.
Het gaat om een interviewmethode door middel van een vragenlijst van maar liefst 180 vragen die kan leiden tot het naar voren brengen van partnergeweld dat gewoon verder gezet wordt tijdens de scheiding.
Kortom, het escaleren van oud partnergeweld dat leidt tot nieuw geweld tijdens en na de echtscheiding of relatiebreuk komt aan het licht.

De vragenlijst werd ontwikkeld door Professor Amy Holtzworth-Munroe, Indiana State University, Bloomington en is de ideale oplossing voor de slachtoffers van mentale, fysieke & seksuele mishandeling binnen de relatie, pathologische leugens alsook manipulatie, uitbuiting, intimate terror, coercive violence , coercive control en family violence van ex-partners en hun kinderen. In dergelijke gevallen gaat het steeds om een rechtvaardige afwijzing van een kind ten opzichtige van een ouder omdat het kind daadwerkelijk mishandeld is. Er is dus totaal geen sprake van het PAS-syndroom en dat komt via de vragenlijst aan het licht.

Hoe werkt de MASIC-methode?

Beide ouders krijgen apart van elkaar de kans om de vragenlijst te beantwoorden. De vragenstellers hebben kennis van het feit dat het onmogelijk is om vragen over gewezen of blijvend partnergeweld te beantwoorden in het bijzijn van de dader. Ook de gezamenlijke kinderen krijgen op deze manier gehoor zonder intimidatie van één of beide ouders. De beleving van het kind zelf komt eerlijk aan bod. Hierdoor ontstaat een feitenonderzoek op de mishandeling van ouder en kind en bereikt men een correct inzicht op de blijvende problematiek. Het zorgt tevens voor een stopzetting van het gebruik van aannames. De vragen zijn namelijk niet algemeen, maar specifiek op gedrag gericht. Hierdoor is het verzinnen van geloofwaardige verhaaltjes uitgesloten en wordt het geweld naar boven gehaald door middel van specifieke screeningsvragen. Het gaat om een uitgebreid forensisch-diagnostisch onderzoek en is de ideale methode om de waarheid aan het licht te brengen.

De ervaring is dat slachtoffers van geweld almaar bereid zijn mee te werken aan ouderbegeleiding, therapie en onderzoeken terwijl de daders gebruikelijk elke vorm van medewerking weigeren. Het is dus snel zo klaar als een klontje, zeker wanneer de kinderen meewerken aan het onderzoek.

In de rechtbanken of bij jeugdzorg worden smeekbeden tot gehoor en inzicht bijna altijd genegeerd.

Bij gebrek aan constructieve communicatie wordt telkenmale de noemer ‘vechtscheiding’ gebruikt terwijl er heel wat meer aan de hand is.

De bezorgdheid om het gezamenlijk kind uit de mishandelingssituatie te krijgen wordt als een strijd gezien waarbij twee ouders schuld dragen. Het belang van het kind, wat het enige doel is van de constructieve ouder wordt aanzien als machtsstrijd tussen beide ouders waarbij het belang van het kind vergeten wordt. Terwijl het belang van het kind net het enige is dat de beschermouder voor ogen houdt.

De dader blijft het leven van zijn slachtoffer(s) beheersen en geen enkele rechter grijpt in, dit door gebrek aan kennis van dossiers binnen de psychopathie. De deuren blijven openstaan om het toxische spelletje verder te spelen waardoor een destructieve ex blijft slagen in zijn doel.

Geen enkele professional (als je hen al zo kunt noemen) heeft door wat er gaande is en elke machthebbend overheidsinstantie blijft ziende blind. Vaak gaat het om high risicogroepen met extreem geweld, stalking en blijvende bedreigingen na de relatiebreuk en was er eerder al een opvolging van justitie, maar werd het dossier na relatiebreuk plots een vechtscheiding genoemd.    

In afwachting van nieuwe wetswijzigingen en aangepaste opleidingen voor de consulenten binnen dergelijke dossiers, kan je alvast wijzen op je rechten als slachtoffer, vooral wanneer het machtsmisbruik zich verderzet via de gezamenlijke kinderen. 

Eis deze vragenlijst op als je uit een relatie komt waarin sprake was van geweld op welk gebied ook. Zeker als je ex-partner al bij vonnis de gezinswoning werd uitgezet voor intra familiaal geweld.

Jouw dossier heeft een eerlijke aanpak nodig en dat lukt niet binnen een scheiding waarvan één partij de macht in handen blijft houden met verzinsels en pathologische leugens.

Blijf niet vechten met de kraan open.

Sluit alle lekken af door het opeisen van een correcte aanpak via de MASIC-methode.   

 

Vertalende woordenlijst: 

Coercive Violence = dwangmatig geweld

Family Violence = huiselijk geweld

Coercive Control = dwangmatige controle

Mediator = bemiddelaar

Assessment = beoordeling

Safety Issues = veiligheid problemen

Concerns = bedenkingen 

Tekst: Mieke Van Liefde

Foto's: Pixabay


Bronnen:  

Eigen ervaring 
Artsen en hulpverlening
Corine de Ruiter, Professor of Forensic Psychology
Mythen over conflictscheidingen
De wijze van de raad voor kinderbescherming werkt niet. 

  Mieke Van Liefde

  Auteur en blogger over destructieve relaties 

   

   

  Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor?

  Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?

  Meld je dan hier gratis aan:   

  #masic

  #vechtscheiding

  #ex -partnergeweld
  Promote: support and profit

  Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
  More