Hoe toxische ouders hun eigen kinderen...

Hoe toxische ouders hun eigen kinderen traumatiseren

Meer en meer kinderen worden tegenwoordig uit huis geplaatst door Jeugdzorg of Jongerenwelzijn.

‘Kind werd verwaarloosd’, zegt de ene. ‘Kind werd mishandeld’, denkt de andere.

De schrijnende waarheid is meestal dat het gaat om zorgzame ouders die het slachtoffer zijn van het systeem. Een overheidswerking die lijk kippen op kinderen pikt, maar spijtig genoeg de bedjes die voorzien zijn voor mishandelde kinderen, volproppen met kinderen die thuis goed verzorgd worden.

Het is schering en inslag dat kinderen het dupe zijn van verkeerd opgeleide jeugdzorgmedewerkers die graag hoge subsidies opstrijken voor uithuisplaatsingen.

Hun slachtoffers zijn meestal alleenstaande ouders, vaak nog opgeleid in de zorgsector of opvoedsector en met hoge pedagogische kwaliteiten.

Hieronder een verhaal dat duidelijk maakt hoe men in België en Nederland te werk gaat om kinderen tot meerderjarigheidsleeftijd uit huis geplaatst te krijgen.   

Vechtscheidingen, wat doe je er mee?

Wanneer het kind één destructieve ouder en één constructieve ouder bezit.

Hoe los je dergelijke zaak het beste op? 

Hoe lost een rechter of jongerenwelzijn/jeugdzorg dit op? 

Hieronder het bewijs dat er nog veel misloopt in de gerechtelijke omgang met een narcist. 

Wanneer het kind één destructieve ouder  en één constructieve ouder  bezit:

 • Geef de constructieve ouder het hoederecht.
 • Neem de destructieve ouder zijn / haar bezoekrecht af tot wanneer deze zich correct gedraagt.

Simpel toch?

Dat is de mening van u en ik.

Dat is de mening van de man in de straat.

Dat is de mening van het gewone werkvolk.

Dat is de mening van het getroffen kind.

Maar is dat ook de mening van de wet of betrokken rechters ?

Quote

Nee !!!

Bron: Echtscheidingsdossiers 

Dat was de oude wetgeving.

De wetgeving in het belang van de betrokken kinderen. Maar ook de wetgeving in het belang van de verkeerde moeder. De wetgeving waarin de moeder steeds zegevierde. De wetgeving waarin moeders zich aan ouderverstoting  konden bezondigen zonder ervoor gestraft te worden. De wetgeving waardoor moeders van alles konden verzinnen om hoge alimentaties te kunnen krijgen. 

Of erger nog:

De wetgeving waardoor moeders die zelfs geen interesse hadden in een hoge alimentatie zich konden wreken op brave huisvaders.

De wetgeving waarbij moeders met een ziek of destructief brein  vaders compleet buiten spel konden zetten in de opvoeding van hun kinderen.

We kennen allemaal wel minstens zo één dossier waarin dit soort machtspelletjes  zegevierde.

We waren het er unaniem over eens dat er iets moest gebeuren om die arme vaders en kinderen te helpen.

De wet op het co-ouderschap.

De ultieme oplossing?

Ja, wanneer het gaat om twee constructieve ouders die beiden het belang van de kinderen voorop stellen.

Ja, wanneer het gaat om één destructieve die zich maar korte tijd tot een vechtscheiding  laat manipuleren of adviseren.

Maar wat wanneer een constructieve ouder jarenlang in het machtspelletje beland van de destructieve ouder

Wat als tijdens de relatie of tijdens het huwelijk al aangekondigd werd dat bij eventuele relatiebreuk het leven van de constructieve ouder alsook het leven van het kind flink verzuurd zal worden? 

Wat als de destructieve ouder zwemt in het geld en met veel plezier de constructieve ouder het graf wil inkrijgen? 

Het overkwam Natasja.

Natasja werd 52 maanden zwaar mishandeld .

Natasja moest angstremmers slikken tijdens het samenwonen met Karel.

Karel deed aan psychische , lichamelijke  en seksuele mishandeling. 

Natasja stond samen met Tommeke op de wachtlijst van een vluchthuis.

Karel werd uiteindelijk bij vonnis de gezinswoning uitgezet. 

Karel zwoor zich te zullen wreken.

Hij deed een lijst bezweringen naar Natasja toe. Teveel om op te noemen.

Maar hetgeen  hij het meest zijn zinnen op gezet had, was Natasja aan de grond te krijgen door haar Tommeke af te laten nemen . Het maakte niet uit hoe.

 • Het maakte niet uit of het kind bij hem zou gaan inwonen.
 • Het maakte niet uit of het kind aan een labiele grootouder zou toevertrouwd worden.
 • Het maakte niet uit of Tommeke in een weeshuis zou belanden.   
 • Het maakte niet uit of Tommeke zou slagen in een zoveelste zelfmoordpoging .

Als Karel maar zou slagen in het vermoorden van de ziel van Natasja. Dan was de taak volbracht.

Tommeke smeekte jarenlang de bezoeken bij zijn papa te stoppen. Net zoals Tommeke op twee jarige leeftijd gesmeekt had zijn stoute papa het huis uit te laten zetten.

Toen handelde de rechter nog naar het belang van het kind. Want toen waren mama en papa nog samen.

Vandaag niet.

Vandaag luistert de rechter niet meer naar de vraag van Tommeke.

Vandaag luistert de rechter niet meer naar de smeekbeden van Natasja.

Vandaag volgt de rechter de wet der vechtscheidingvandaag volgt de rechter  de wet van de sterkste advocaat .

Spijtig genoeg is de sterkste advocaat ook de destructieve advocaat.De advocaat die over lijken gaat in ruil voor poen.

Poen in ruil voor het kapotmaken van slachtoffers van vechtscheidingen. Vechtscheidingen die de staatskas moeten vullen.

Een machteloze vechtscheiding: 


Natasja vroeg bij het allereerste contact met de rechtbank om alle rechtbankzittingen aangevraagd door Karel resoluut te weigeren.

Ze was namelijk nooit met Karel getrouwd geweest.

Ze had hun huwelijksplannen geannuleerd zo gauw ze de ware aard van Karel leerde kennen.

 • Toen Karel klappen begon uit te delen.
 • Toen Karel de eerste dreigementen uitte wat met haar en Tommeke zou gebeuren als ze assertief zou durven optreden.
 • ... Toch belandde Natasja in het machtspelletje van Karel. Tommeke belandde mee in het machtspelletje.


Jarenlang smeekte Tommeke alle bezoeken bij zijn papa stop te zetten.

Want papa en stiefmama zeggen bij elk bezoek gemene dingen over mama.  Geen enkele rechter weet dit. Want Tommeke wordt niet gehoord. 

De advocaat van Karel triomfeert .

Quote


Want hij pleitte na de huisuitzetting dag in dag uit dat Natasja de destructieve ouder is.


Bron: Echtscheidingsdossiers 
Quote


Dat Natasja aan ouderverstoting  doet.


Bron: Echtscheidingsdossiers 
Quote


Dat Natasja een geslepen en gespleten persoonlijkheid heeft.


Bron: Echtscheidingsdossiers

Hoe meer Natasja smeekt te stoppen, hoe meer Karel lacht met haar onmacht.

Karel maakt ruzie telkens wanneer hij Tommeke bij Natasha ophaalt. 

Karel maakt ruzie telkens Natasha Tommeke bij hem ophaalt. 

Uiteindelijk beslist Natasja Tommeke niet meer zelf op te halen bij haar ex.

Natasha zet hiervoor kennissen en familieleden in.

Ze hoopt dat Karel dan de machtspelletjes in het bijzijn van Tommeke staakt. 

Maar ook dat gebeurt niet. 

Tommeke komt week na week wenend thuis.

‘Mama, papa heeft weer gezegd dat hij mij van u gaat afpakken tot ik 18 jaar ben en mij gaat laten plaatsen’.

Week na week troost Natasja haar zoontje en geeft aan dat geen enkele rechter een kindje afneemt van een goede mama.

‘Geen enkele rechter neemt een kindje af van een mama die goed voor het kindje zorgt’.

‘Geen enkele rechter plaatst een kindje omdat dit de wens is van de papa’.

Toch is Tommeke er niet gerust in. Papa komt namelijk heel overtuigend over.

Natasha  maakt zich geen zorgen. Natasha gaat ervan uit dat dit nooit kan gebeuren. 

En dan gebeurt er dit.

Natasja zit gezellig op restaurant wanneer de telefoon gaat.

De gsm rinkelt net op het uur dat Tommeke moet afgehaald worden bij Karel.

De opbeller is oma, de chauffeur van dienst.

Oma meldt dat Karel het kind niet meer wil teruggeven na het bezoekrecht. Hij oordeelt dat Tommeke de rest van de maand bij hem moet blijven. 

Ook al zegt het Burgerlijk vonnis dat het kind vanavond teruggeven moet worden. 

Karel meld vlakaf als ze haar zoontje ooit nog wil terugzien, dat ze dan de politie zal moeten inschakelen.

Natasja geeft aan dit niet te willen. 

Karels adres staat al gesignaleerd voor ontelbare politie-tussenkomsten. Dit loopt niet goed af voor Karel.

Karel lacht haar vierkant uit en haakt in.

Natasja belt haar advocaat, een advocaat  die zij tegen haar zin heeft omdat zij al zeven lange jaren in een vechtscheiding vastzit met een man die zij nooit huwde.

De advocaat is heel formeel. Natasja kan niet anders dan de politie te verwittigen. De politie zal het vonnis bij Karel opvragen.

De politie zal Karel aanmanen Tommeke terug naar mama te sturen zoals vastgelegd bij vonnis.  

Karel discussieert nog meer dan een half uur met de politie-agenten van dienst. Dit allemaal in het bijzijn van Tommeke.

Uiteindelijk komt het verlossende telefoontje van oma. ‘Tommeke zit veilig en wel in de wagen op weg naar huis’.

Wanneer Tommeke in de armen van mama valt zegt hij dat hij gans de namiddag bang was. 


Zijn papa had de gijzeling urenlang aangekondigd en gezegd dat Tommeke niet meer weg zou raken zonder politie tussenkomst. Papa had vlakaf gezegd: 'Ik ga uw mama en uw oma nog eens een lesje leren'. 

Tommeke was blij toen de politie aankwam. Tommeke hoort namelijk tot de kindjes die van mama leerde: ‘De politie, uw vriend’. 

Eind goed, al goed zou je denken.

Dat dachten Natasja en Tommeke ook. Tot de dag nadien.

Tot zij telefoon kreeg van de consulent . De consulent die een telefoontje kreeg van Karel.

De consulent die van Karel hoorde dat Natasja Tommeke traumatiseerde door de politie te bellen.

De consulent die de boodschap doorgaf waar Karel al jarenlang op wachtte.

Tommeke zou geplaatst worden omwille van destructieve vechtscheiding.   

Natasja smeekte  dit haar kind niet aan te doen.

De consulent was resoluut en gaf datum en adres door waar Natasja haar kind heen diende te brengen.

Dat Tommeke dit akelige telefoontje hoorde was blijkbaar niet de zorg van deze mannelijke consulent.

Uiteindelijk vraagt Natasja een kabinetszitting aan, een zitting die de plaatsing van Tommeke moet voorkomen.

Natasja is heel formeel: 

Quote


De dader van zo’n machtspelletjes moet gestraft worden.


Niet een onschuldig kind !!!

De zitting wordt geleid door een plaatsvervangende jeugdrechter .

Natasja kan de rechter overtuigen om beide ouders apart te laten verhoren. 

Natasha weet dat Karel deze zitting anders compleet naar zijn hand zal zetten samen met zijn destructieve advocaat . Dat zij wenend van onmacht haar kind niet zal kunnen verdedigen.   


Karel gaat de zitting voor. 

Wat Karel en zijn advocaat pleiten wil Natasja zelfs niet horen. Beide ouders hebben een ander doel voor ogen.

Karel wil Tommeke uit huis geplaatst  krijgen tot meerderjarige leeftijd.

Natasja wil dat Tommeke in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.  

Natasja slaagt er samen met haar advocaat in de vriendelijke jeugdrechter te overtuigen het kind verder bij haar te laten wonen.

Het is niet in het belang van Tommeke deze weg te halen bij de mama waar hij zo’n close band mee heeft, de mama die zijn trauma’s en angsten wegneemt met veel open gesprekken en knuffels. 

De consulent voelt dat hij de macht over deze kabinetszitting verliest. Dat de rechter op het punt staat om het kind aan de liefhebbende moeder toevertrouwd te laten.

De consulent voelt aan dat hij morgen weer een boos en destructief telefoontje zal krijgen van Karel omdat Tommeke nog steeds bij de natuurlijke mama mag verblijven. 

Quote


En dan krijgt Natasja het volgende te horen:


Nog één vrije plaats. 

‘Mevrouw De Rechter , het is de laatste kans om Tommeke te plaatsen. Als u nu niet plaatst, weet dan dat plaatsing van dit kind niet meer mogelijk zal zijn. Mevrouw Van Den Casteele * zal niet gelukkig zijn als zij volgende week terugkomt uit haar verlof . Zij zal niet tevreden zijn als zij ziet dat er nog een vrije plaats is in het internaat.  Een plaats die open blijft staan en niets opbrengt’.
* Mevrouw Van den Casteele is de vaste jeugdrechter van het dossier.

Natasja’s advocaat grijpt onmiddellijk in:

DAT  mevrouw de rechter, DAT , zou nooit een reden mogen zijn om een kind uit huis te plaatsen’.

De pro-deo advocaat  probeert nog dit boeltje gered te krijgen en doet een krachtig pleidooi in het belang van het kind.

Natasja vangt enkel nog flarden op van dit gesprek. Zij is geschokt tot in het diepst van haar ziel.

Haar kind, haar lieve, brave kind, een onschuldig kind moet geplaatst worden om de staatskas te spijzen

Haar enige kind, drie maanden nadat zij haar verloofde verloor  door destructieve machtspelletjes.

Drie maanden nadat zij ook haar stiefkinderen verloor door het gedrag van haar ex. Dit terwijl zij en Tommeke nog proberen te verwerken dat het prachtige nieuw samengestelde gezin uiteengerukt is door de machtspelletjes van Karel. 

Natasja gaat geschokt naar buiten. Het is op dat moment nog gokken. Kop of munt.

Zal de rechter luisteren naar de hardheid van deze consulent? Of zal de rechter luisteren naar de smeekbeden van een wenende, zorgzame mama?

En dan valt haar mond open door de gedrevenheid van de consulent. De consulent die na zitting het lef heeft om voor de ogen van deze mama opnieuw het kabinet van de jeugdrechter binnen te stappen. Met het doel om opnieuw de rechter te overtuigen Tommeke te plaatsen nu het om één of andere juridische reden nog kan.    

De afloop kunnen jullie al raden. 

Natasja en Tommeke zijn gebroken en geschokt.


Geschokt door het systeem dat er enkel op uit is geld in de kassa te brengen.


Het systeem dat vechtscheidingen  aanmoedigt en destructieve pleidooien niet afschaft. 


Het systeem dat liegende advocaten  niet bestraft. 


Want vechtscheidingen doen de kassa draaien


De mening van Mieke Van Liefde 
Quote

De oplossing? 

Volgens Mieke Van Liefde

Terug naar vroeger.

Terug naar het systeem waarin de destructieve of mishandelende ouder gestraft wordt en niet het onschuldige kind.

Dossier per dossier bekijken en niet meer klakkeloos de wet volgen.Deze nieuwe  wet die verkeerde ouders aanmoedigt heel ver te gaan in hun machtsspelletjes

Tekst: Mieke Van Liefde

Foto's: Pixabay

Citaat: Met dank aan Rita Van Aerde, Mahdiya Almahdi en Johan Rinsma voor hun hulp.  

Laatste update blog: 02/05/2019

 

Meer weten over narcisten? 

  Hier een startpagina  met ervaring en tips bij partnergeweld, omgang met een narcist en ander destructief gedrag.

   


   

  Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor?

  Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?

  Meld je dan hier gratis aan:

  Klik hier:  Aanmelden

  Promote: support and profit

  Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
  Comment and receive 53 YP 53
  how to get more views in youtube
  Youtube! Like a star in a Google-owned network. It attracts one-third of the world population on the internet. In other words, we can say billions and billions of users are on the internet. In a single day, people watch hundreds of millions of hours on YouTube and generate trillions of views. A record-breaking youtube reaches more 18-34 and 18-49 age groups in the US than any cable network. Surprisingly 9% of small businesses in the US are active on youtube. Research and a hunch are going on that the figure tends to be pretty accurate universally too.It is ironic to say! then why small businesses are not investing in youtube as a part of their social media strategy? Make sure, it is very much harder to produce or create a video than an image or a blog post. A lot of people have a dream or we can say a perception of having a youtube channel. In this blog, I will prove how much video is easier and cheaper to create. So it clearly indicates that you have tons of opportunities for your business on youtube. 16 ways to get more YouTube views - Globally, people watch over one and a half billion hours of YouTube every single day. If you want to stand out from the crowd and snag some of those eyeballs, here’s how to do it. 1. Ensure your YouTube basics Firstly while uploading any content on your youtube channel. For that, you should know all the fundamentals which you should necessarily tick before uploading. So make sure you have to follow all the advanced steps. 2. Zero in on your specific niche You need to be very much clear and specific while uploading content on your channel. You have to always remember that you are not making content for all fractions of the society but you have to hit your particular group of audience. So you should remain clear and focused on your niche. Here in this video, you will learn how to choose a particular niche for your blog. 3. Do keyword research, and improve your video’s search ranking You need to ensure youtube is also a search engine so for that you have to follow the complete keyword-related techniques, especially SEO because SEO plays a significant role in ranking your video on youtube then it will reach the maximum audience. As you know there are numerous tools like Semrush, Ubersuggest, Ahrefs, keyword planner, and so on. these tools will give you an insight into how to select the title for your video. because it takes many things into consideration like the search volume, PD, and difficulty level. Here in this video, you will learn how to do SEO for your blog or video have a look. 4. Use meta description to get recommended after a popular video - Rightly remarked your goal is to get more YouTube views and have a look at the most popular videos in your niche. Start by taking a look at your top competitor’s most popular video. (Go to their video library and sort by “most popular.”).You will get an insight into how to prepare a meta description.YouTube’s main goal is to keep viewers on the platform for as long as possible (so that they’ll see as many ads as possible.) Thus the algorithm’s job is to feed viewers one (hopefully appealing) video after another. 5. Increase your views with custom thumbnails - The most important point is to Improve the CTR and resolution. You need to remember here your resolution is directly proportional to the CTR. So it simply means the higher your resolution of thumbnail the greater will be the CTR. Standing out can be as simple as picking a bright color or a color that attracts. Or make sure your giant hi-res face is making great expression in good lighting. Or, if your niche is full of shrill, high-key visuals, and the best way your channel can stand out from the crowd is by being the calm, minimalist voice of reason. 6. Multiply your views by creating playlists Organizing and creating separate video playlists on YouTube is the best way to minimize the chances that a viewer will divert to another channel once they’ve consumed your content. You may know playlists go by the same rules as Netflix: as soon as one video ends, the next begins. Since you’ve already done the hard work of helping your viewer find your video, click on it and watch the entire thing, it makes sense to guide them towards the video content they’re going to want next. 7. Direct traffic to your videos using cards and end screens - The first thing you need to do is to check your Analytics on your youtube channel. So in order to check what videos are performing best in terms of views and subscribers. By doing that you will come to know how to create more videos like that then you will link these videos with cards and an end screen. Cards are pop-ups, so it’s very much necessary that they add value. You don’t want viewers feeling spammed. The videos or playlists you link to need to be relevant to the moment and provide additional information, update or entertainment. For a super-meta example, check out how this All About Cards video has a card itself about learning about different kinds of cards. 8. Go beyond the how-to video (i.e., make videos no one else is making Make sure you need to create four types of videos- that people love Listicle videosVersus videosHow to videosReaction videosBut while you must work to attract new audience, you also want to make time to preach to the converted. On YouTube, your brand’s value-added features come in the form of content that delivers promises to people who are already your fans. 9. Build relationships with your viewers You need to resolve all queries which your audience may ask in the comments section. By doing that you could build a great relationship with your audience Audience engagement is just another term for building relationships with your audience. The end goal here, of course, is actually just the realistic, organic and sustainable path to getting more YouTube views. 10. Partner up - Crossovers, guest appearances, mash-ups, covers: people love that jolt of unfamiliar familiarity. Find the He-Man to your brand’s She-Ra; and the Billy Ray Cyrus to your Lil Nas X. If you do a crossover or embedding that involves a bunch of different videos—like one from your partner’s perspective to live on their channel, and one by you to live on yours, and maybe some supporting outside videos, any necessary background, etc.—make a playlist to compile them so that interested viewers can stan it all. 11. Promote your YouTube videos on your social media channels - you need to promote your videos across all social media platforms like TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Medium, and so on. By doing that you could receive great momentum when your content reaches the maximum audience. Kindly ensure post your full video will probably get you great engagement and reach on those platforms. But organic Facebook video views aren’t monetizable, are they? And they aren’t going to provide you YouTube views. 12. Ask your viewers to subscribe to your channel At the end of your video, you have to ask your audience to subscribe to your channel. the more subscribers you have the more views you will get from your videos, especially if the subscribers have push notifications. Here is a detailed guide where you can learn how to get more subscribers. 13 Do Enable embedding This will increase the chances to spread the good information simply you need to enable embedding. To do embedding, you need to go to youtube studio and tab on the content and then select your video and tap on the edit option and select Embedding, and toggle on or off. 14. Amp up the watch time  if your video has a significant amount of watch time. Therefore obviously youtube algorithm will give you a kind of push in the recommendation engine. 15. Transcribe your videos - This will make an additional translation option. It will open gateways for your video to reach the internationals. This will also help you to reach your video to 70% of the people who watch the mobile video by keeping the sound option off.   16. Post your video at the right time Confused ! when you shouldn’t post on YouTube? According to our social media trends report, Mondays aren’t so popular among marketers.Only 5% of marketers surveyed said Mondays were the best time to post on the video platform. The second least-popular day was Tuesday, followed by Wednesday. As for the times, here’s the breakdown:6 a.m. to 9 a.m. 9 p.m. to 12 a.m. (midnight) 9 a.m. to 12 p.m. Fewer than 20% of respondents said an early morning posting (between 6 a.m. and noon) offered the best results. Thanks, NoteIt is my pleasure to welcome you for patiently reading this blog. Hope you have found very much information if you have still any queries kindly do comment on me.#learnedtoday#videooftheday#howtocreateayoutubechannel#howtocreateayoutubeaccount#createayoutubechannel#primalvideotv#justinbrown#samyoors#yoorsReferencesAlphabet Inc. (January 26, 2021). "Alphabet Inc. Form 10-K (2020)". www.sec.gov. Retrieved April 16, 2021.^"Prensa - YouTube". www.youtube.com.^ Claburn, Thomas (January 5, 2017). "Google's Grumpy code makes Python Go". The Register. Retrieved September 16, 2017.^ Wilson, Jesse (May 19, 2009). "Guice Deuce". Official Google Code Blog. Retrieved March 25, 2017.^"YouTube Architecture". High Scalability. Retrieved October 13, 2014.^"Golang Vitess: a database wrapper written in Go as used by Youtube". GitHub. October 23, 2018.^"Top 100: The Most Visited Websites in the US [2021 Top Websites Edition]". Semrush. Archived from the original on May 23, 2021. Retrieved May 26, 2021.^ Jump up to:ab Goodrow, Cristos (February 27, 2017). "You know what's cool? A billion hours". YouTube. Archived from the original on August 6, 2020. Retrieved April 19, 2021.^ Jump up to:ab Loke Hale, James (May 7, 2019). "More Than 500 Hours Of Content Are Now Being Uploaded To YouTube Every Minute". TubeFilter. Los Angeles, CA. Retrieved June 10, 2019.^ Neufeld, Dorothy (January 27, 2021). "The 50 Most Visited Websites in the World". Visual Capitalist. Retrieved December 6, 2021.^"How did Google become the world's most valuable company?". BBC News. February 1, 2016. Retrieved May 26, 2021.Related Posthttps://yoo.rs/best-times-to-post-on-youtube?Ysid=176489 https://yoo.rs/how-to-get-more-subscribers-in-youtube?Ysid=176489 https://yoo.rs/monetize-on-youtube?Ysid=176489 https://yoo.rs/youtube-how-to-make-a-channel?Ysid=176489  best times to post on youtube - how to get more subscribers in youtube - monetize on Youtube -
  More