Vluchten met je eigen kind


Regelmatig duiken in de media berichten op van verontrustende verdwijningen, al dan niet gelinkt aan de negatieve benaming 'ontvoering'. 

Is het vluchten of ontvoering, wanneer je een protective-mother bent die met je eigen kind naar het buitenland op de vlucht slaat omdat rechters elke vorm van geweld op minderjarigen oogluikend toestaan?    

Volgens het wetboek gaat het om ontvoering, maar menselijke logica noemt het  ' protection'. 

Meer en meer beschermende moeders worden uit het ouderlijk gezag gezet of worden geconfronteerd met de harde realiteit dat de hoofdverblijfplaats van hun kinderen toevertrouwd wordt aan... de mishandelende of incestplegende natuurlijke ouder.  

Rechters beseffen niet wat ze aanrichten door te oordelen op basis van aannames en gebrek aan waarheidsbevinding. 

Stuk voor stuk zijn zij geneigd om de pleidooien van destructieve advocaten te geloven en  de ingediende conclusies  klakkeloos over te nemen in hun vonnissen, hierbij negerend dat de waarheid meestal uit de kindermond zelf komt. 

Daarom heb ik besloten om enkele stukken uit mijn aankomend boek 'Bescherm kinderen' te publiceren.

Bescherm kinderen

vluchten

Bescherm mijn kind... 

vluchten

Mieke Van LiefdeHet zijn teksten die duidelijk maken hoe een vrouw soms tot het uiterste gedreven kan worden om haar eigen kind te beschermen.

vluchten

Het is vaak het kind zelf die het als allerlaatste redmiddel ziet.

Vluchten, ver weg van de destructie en de pijn, ver weg van het leed dat mishandeling heet.

Mijn zoontje Michiel (schuilnaam) was 5 jaar, toen hij me smeekte om samen met mijn nieuw samengesteld gezin naar Nederland te gaan wonen. Daar zou zijn stoute papa ons niet meer vinden.

Als 6-jarige werden al landen als Hawai en de Filippijnen geadviseerd.

Op 9-jarige leeftijd meende hij het ei van Columbus gevonden te hebben.

Ik moest met hem vluchten naar de Noordpool. Daar zou de politie ons niet kunnen vinden, want elke politieagent die ons zou komen zoeken zou in dat koude land doodvriezen.

Met een geforceerde glimlach op mijn gezicht maakte ik mijn zoontje duidelijk dat mama’s en kindjes als eersten doodvriezen op de Noordpool.

De huisarts maakte hem duidelijk dat mama dan nooit meer naar België zou mogen komen of onmiddellijk gearresteerd zou worden voor ontvoering .

Ik corrigeerde de huisarts.

Ik zou misschien het land van bestemming niet eens halen en in de gevangenis belanden nog voor Michiel veilig en wel in het land van bestemming raakte.

Zelfs al ben je goed voorbereid, zelfs al heb je alles goed in gedachten overlopen wat kan misgaan. Je komt steeds in aanraking met onverwachte omstandigheden.

  • De angst niet te slagen om jouw kind in veiligheid te brengen kan op je gezicht te lezen staan.
  • De angst alsnog bij de dader van incest te moeten gaan inwonen als mama niet geslaagd is in het veilig onderduiken kan op het gezicht van jouw kind geschreven staan.
  • ...

Ik heb ze ook gelezen op het internet. Ze stonden ooit in zelfhulpgroepen voor slachtoffers gedeeld.

Ik bedoel die vluchtschema’s en adviezen waarmee je vanuit een openbaar gebouw de politie, jeugdzorg en rechters te slim af kan zijn om het kind dat zij weigeren te beschermen zelf in veiligheid te brengen.

Alles staat besproken, zelfs het aantal vluchtauto’s en chauffeurs dat je bij zo’n ontsnappingsroute nodig hebt.

Toch adviseer ik jou ten stelligste het niet te gaan doen.

Als mama van een gelijkaardig kind ken ik beter dan wie ook de pijn en de onmacht.

Geen enkele buitenstaander kan zich inbeelden door wat voor een hel je gaat als moeder.

  • Hoe het voelt te weten dat jouw kind kan slagen in een volgende zelfmoordpoging omdat jij koos om niet te gaan vluchten.
  • Hoe het voelt te weten dat een geslaagde suïcide in jouw schoenen zal geschoven worden door de narcist die met zijn legertje advocaten jou de schuld zal geven van de zelfdoding.
  • Hoe het voelt te weten dat je dan zelf in de gevangenis kan belanden omdat niet de daders van al dat kinderleed in de gevangenis belanden.
  • Hoe het voelt te beseffen dat je in een land woont waar de slachtoffers veroordeeld worden en de daders vrijuit blijven gaan.

Toch adviseer ik het niet te doen.

Laat de vluchtroutes links liggen, hoe goed ze ook uitgestippeld lijken.

Er staat jou als zorgzame ouder vermoedelijk een gevangenisstraf te wachten als je ooit gevat zal worden en een langdurige, pijnlijke scheiding van je geliefde kind.

aan rechters en politici:

Bescherm aub slachtoffers van de psychopathie.

Dringend wetswijzingen nodig !!!

aan jongerenwelzijn en jeugdzorg :

volg een opleiding over de psychopathie

anders blijven er slachtoffers vallen !!!

aan de slachtoffers: 

 praat met lotgenoten !!! 

Tekst: Mieke Van Liefde uit het boek 'Bescherm kinderen'

Headerfoto: Pixabay

Mieke Van Liefde 
 

Auteur en Blogger over Destructieve Relaties en geblunder justitie

www.miekevanliefde.be

 


Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor?

Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?

Meld je dan hier gratis aan:  

Promote: support and profit

Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
Treating your dry cough with natural means
Treating a dry cough without medication is often more effective than with medication. Fortunately, nature offers us many natural tools to improve our health, including the treatment of a nasty dry cough. What is dryness and what natural remedies can you use to get rid of it quickly? What is a dry cough? Unlike a chronic cough, a dry cough does not produce annoying phlegm. Therefore, it is often called an unproductive cough. A dry cough is often the result of a cold or flu virus. It is often caused by irritation or inflammation in the back of the throat. However, a (dry) cough can also develop deep in the chest. Fortunately, such a cough is harmless. You'll be off it after a few days. That does not alter the fact that a dry best can be annoying. In doing so, both our throat and our respiratory tract are irritated, so we have to cough harder. If untreated, this dry cough can quickly plunge us into a vicious circle that needs to be broken as soon as possible. Causes of Dry Cough A dry or so-called tickle cough has multiple causes. The most important are: Jitters in our throats and our light ways. Irritation due to cigarette smoke, for example. A virus infection. Infections of our respiratory tract. Cold, flu or bronchitis. Allergies such as hay fever. The long-term use of some medicines: especially so-called ACE inhibitors against hypertension or high blood pressure, for example Treating dry cough with Honey Honey is one of the most popular home, garden and kitchen remedies for (dry) cough. Drink a few glasses of warm water every day with lemon juice and a teaspoon of unprocessed natural honey, nothing added. It is best to buy directly from the beekeeper. Honey also softens the throat. How to treat dry cough with pineapple A dry cough can also be treated with citrus fruits such as lemons, limes, oranges, kiwi and grapefruits. But did you know that pineapple in particular works wonders with a dry cough? We attribute this to the presence of bromelain, an enzyme that relieves pressure on our throat and upper respiratory tract. You can enhance the effects of pineapple on cough by adding a teaspoon of honey to self-squeezed pineapple juice. How to treat dry cough with licorice This is mainly due to the antibacterial effect of licorice root. Add licorice root to a cup of tea with freshly squeezed lemon juice. This will relieve your sore throat and dry cough. Treating dry cough with thyme The natural components of thyme relieve the unpleasant symptoms of a (dry) cough and sore throat. This herb helps relax our throat muscles and has anti-inflammatory properties. This speeds up our recovery process. Peppermint calms your throat Peppermint contains menthol provides a calming effect on our throat. Drink a cup of peppermint tea regularly or buy a high-quality peppermint at the pharmacy. Other tips for a dry cough This also helps against a dry cough: Clean your home regularly Ensure good ventilation Regularly take a warm herbal bath with mint, sage or eucalyptus, for example Conclusion Dry cough is often harmless, but treating it effectively is not easy. Still, that is necessary to prevent worse. Dry cough may be done after a few days, but just as well drag on weeks. Did you already try everything to get rid of your dry cough, and all the effort was in vain? Then be sure to look for your GP to find out any underlying cause.
More