En als de knikker eenmaal rolt, zullen nog veel meer soorten een vergelijkbaar lot tegemoet treden.

In 2015 deed de Stanford-onderzoeker Paul Ehrlich een wat omstreden uitspraak. In een studie beweerde hij namelijk dat de zesde massa-extinctie nu bezig is. Ondertussen zien we om ons heen dat inderdaad steeds meer diersoorten met uitsterven bedreigd worden. Ehrlich komt nu, vijf jaar later, met een grimmige update. Waarschijnlijk ligt het uitstervingspercentage namelijk veel hoger dan ook hij voor mogelijk had gehouden.

De vijf massa-extincties op een rij
De afgelopen 540 miljoen jaar is de aarde vijf keer getroffen door een massa-extinctie, oftewel het wereldwijd massaal uitsterven van vele soorten organismen in een relatief korte tijd.
(1) De eerste massa-extinctie – de Laat-Ordovicische massa-extinctie – vond zo’n 445 miljoen jaar geleden plaats en werd mogelijk veroorzaakt doordat het wereldwijde klimaat afkoelde of door een gammaflits die een imploderende nabije ster teweegbracht.
(2) De tweede massa-extinctie – de Laat-Devonische extinctie – gebeurde zo’n 360 miljoen jaar geleden. Een mogelijke oorzaak is de opkomst van landplanten of een meteorietinslag.
(3) In de overgang tussen het Perm en het Trias zo’n 252 miljoen jaar geleden vond de derde massa-extinctie plaats; de Perm-Trias massa-extinctie. Deze werd mogelijk veroorzaakt door methaanproducerende bacteriën.
(4) Dan volgt de Trias-Jura extinctie die zo’n 202 miljoen jaar geleden op het toneel verscheen. De huidige studie beweert dat aan deze massale uitsterving vulkaanuitbarstingen ten grondslag lagen.
(5) Als laatste volgt de Krijt-Paleogeen massa-extinctie, die ook wel als de meest bekende kan worden aangemerkt. Deze extinctie vond zo’n 66 miljoen jaar geleden plaats en maakte een einde aan het dinotijdperk. Waarschijnlijk kan voor deze massale uitsterving de inslag van een meteoriet als schuldige aangewezen worden.

De onderzoekers berekenden dat in de gehele 20e eeuw minstens 543 gewervelde diersoorten op het land zijn uitgestorven. Maar, alleen al in de komende twee decennia stevent bijna hetzelfde aantal soorten op zijn ondergang af. Zo ontdekten de onderzoekers dat 515 terrestrische gewervelde diersoorten – ofwel 1,7 procent van de 29.400 bedreigde soorten die het onderzoeksteam bestudeerde – op het punt staan om uit te sterven. Het betekent dat deze diersoorten een populatie omvatten bestaande uit minder dan 1000 individuen. Van ongeveer de helft van de onderzochte soorten zijn er echter nog maar 250 individuen in leven. De meest bedreigde soorten leven volgens de studie in tropische en subtropische gebieden die door mensen ernstig zijn aangetast.

We zullen doorgaan500 soorten staan op het punt van uitsterven