Kleine moestuin? Creëer zeker 15% meer ruimte met deze methode!


Je ruimtewinst kan zelfs oplopen tot 75%.  Afhankelijk van gewas en totale oppervlakte. Denk je eens in hoeveel meer je zou kunnen oogsten!

Er zijn nog meer voordelen dan alleen ruimtewinst, maar daarover straks meer.

Je begint met je moestuin en kijkt af hoe anderen het doen. Logischerwijs doe je na wat de anderen doen. De meeste tuinders planten en zaaien in keurige rijen. Hier gebruiken ze stokken en touw voor om het aan te planten gebied keurig recht te bepalen.

Doe geen moeite

Bio-intensieve beplanting

Op hetzelfde oppervlakte staan er in het bovenste vak 7 planten meer dan in het onderste vak.

Door in driehoeksverband te planten, kun je veel meer grond benutten. Als de ruimte net ongelukkig uitvalt, kun je normaal gesproken in een rij bijvoorbeeld 4 uien kwijt. Maar in driehoeksverband wel 7. Dat is 75% meer! De truc zit in de diagonale lijn. Planten hebben ruimte nodig. Op de zaadzakjes staat wat de zaaiafstand is. Door in driehoeksverband te zaaien/planten, blijft de ruimte tussen de planten hetzelfde, maar kun je veel meer kwijt.

Ook de verloren hoekjes kun je efficiënter gebruiken.

Nog meer voordelen Door een dichtere beplanting, is er meer schaduw op de aarde. Daardoor minder verdamping en dus is het minder vaak nodig om water te geven. Dek alsnog de grond tussen de planten af met mulch, dan ben je helemaal goed bezig!

Waarom is mulch zo goed? Lees het hier.

Er is nog een andere methode om 30% meer oppervlak te creëren. Dit kun je bereiken door een hügelbeet op te zetten. Een heuvelbed.  Ik heb zo'n ding gemaakt. Je kunt er hier alles over lezen.

signup

Mis geen artikel of moestuintip van Mona en wordt gratis lid. Bij Yoors wordt geen handel gedreven met jouw gegevens, zoals bij Facebook. Alles wat je maakt is van jou en van niemand anders.

Comment and receive 25 YP 25
My First Publication
My First Publication - #iamnewhere I' m Edinson, I was born in Venezuela and I currently live in Peru, I think the reasons for emigrating are more than well known. I come from a large family, I have 9 siblings and all of them already have their children, thank God. We are currently scattered around the world. I formed my family five years ago and the most important thing is that we are together, happy and healthy.I studied Petroleum Engineering, that is my world, the career I like and the best job. But here in Peru I still can't find work in my area, even though it is also an oil country, but to a lesser extent, nothing equals the oil activity in Venezuela.As an immigrant, I have to work in any opportunity that presents itself and I am currently working in a printing company where laminated and corrugated cardboard and boxes for export products are made and I have learned new things that definitely give us more experience.I've known yoors since March, and I log on here in my spare time to read and get to know, but I hadn't had the opportunity to introduce myself.The background of the photos I took from pixabay and was modified. Mi Primera Publicación - #iamnewhere Soy Edinson , nací en Venezuela y actualmente vivo en Perú, creo que las razones de emigrar son más que conocidas. Provengo de una familia numerosa, tengo 9 hermanos y ya todos tiene sus hijos, gracias a Dios. Estamos regados por el mundo actualmente.Formé mi familia desde hace cinco años y lo mas importante es que estamos juntos, felices y saludables.Estudié Ingeniería Petrolera, ese es mi mundo, la carrera que me gusta y el mejor trabajo. Pero acá en Perú aun no encuentro trabajo en mi área a pesar de que también es un país petrolero, pero en menor medida, nada se iguala a la actividad petrolera que hubo en Venezuela.Como emigrante toca trabajar en cualquier oportunidad que se presente y actualmente trabajo en una imprentan donde se hace cartón laminado y corrugado y cajas para productos de exportación y he aprendido cosas nuevas que definitivamente nos aportan más experiencia.Conozco yoors desde marzo, y me conecto aquí en tiempo libre para leer y conocer, pero no había tenido la oportunidad de presentarme.El fondo de las fotos los tome de pixabay y fue modificado.