Wat is een ploegzool?


Een ploegzool is een ondoordringbare laag net beneden spitdiepte. Deze ontstaat wanneer een boer (of moestuinier) jaar in jaar uit het bodemnetwerk kapot maakt met ploegen, spitten of frezen. Bodemleven en ondergrondse structuren worden jaar in jaar uit vernietigd. Boven en beneden spitdiepte hebben niet veel meer met elkaar te maken.

Wanneer het regent, is de bovenlaag los en slap omdat een natuurlijke structuur ontbreekt. Er ontstaat een blubbermassa van zo’n 20 cm diep. De ploegzool ontstaat daaronder. De grond wordt compact. Hard als steen. Planten kunnen er niet doorheen wortelen. 

Een ploegzool kan ook ontstaan door het belopen van bewerkte grond en door te berijden met zware machines.

Te weinig bodemleven = uitdrogende bovenlaag, ontbreken van drainagekanalen, minder stikstof in de bodem, onvoldoende luchtkanalen (door een tekort aan pendelwormen). De bovenste laag van zo'n 20 cm raakt versleten en uitgeput.

In de poepjes van wormen en ander bodemleven zit een lijmachtige stof die maakt dat de grond aan elkaar plakt en een mooie korrelige structuur krijgt.

Zuurstof en regenwater wordt de bodem ingeleid door drainagekanalen. Deze ontstaan door de pendelworm en plantenwortels. De pendelwormen bewegen hun hele leven vertikaal door de grond. Als ze boven komen, voeden ze zich met organisch materiaal wat in de bovenlaag zit en/of met mulch. 

Omdat het jaren van ‘met rust laten’ van de bodem duurt, zal er door te blijven spitten/frezen nooit een gezonde bodemstructuur komen. Als er ook nog eens niet gemulcht wordt, komt er geen organisch materiaal in de bodem en droogt alles uit. Compost en een bodem die goed doorvoed is met organisch materiaal kan tot 90% meer water vasthouden.

Mis geen artikel of moestuintip van Mona en meld je aan als lid. Het kost niets maar levert je wel wat op. Een fijne groep mensen die je waarderen om wie en wat je bent. Mooie verhalen, foto's, ervaringen op allerlei gebied. Welkom.

Bij Yoors wordt geen handel gedreven met jouw gegevens, zoals bij Facebook. Alles wat je maakt is van jou en van niemand anders.

More