Muziek maakt kinderen slim


Ja echt, het is wetenschappelijk bewezen kinderen die veel in contact komen met muziek, of zelf muziek maken individueel of in groepsverband. Ontwikkelen sneller hun beide hersenhelften en zijn dus slimmer dan leeftijdsgenootjes. Muziek is dus veel meer dan ontspannend om naar te luisteren. 

Muziek maakt kinderen slimAl vanaf dat het kind nog in de baarmoeder zit is het verstandig om hem of haar in contact te laten komen met muzikale klanken. Van het zingen van de ouders tot het horen van muzikale instrumenten. Als de ongeboren baby regelmatig muzikale klanken te horen krijgt, zal die hier aan wennen, en buiten de baarmoeder sneller gerust gesteld kunnen worden en muziek herkennen. Ook in de peuterleeftijd worden kinderen in contact gebracht met muziek, er is niets leukers voor die leeftijd om met zelfgemaakte instrumenten van wc rollen gevuld met rijst muziek te maken. Of de deksels van de pannen tegen elkaar aan te slaan. Peuters komen automatisch in contact met muziek op de peuterspeelzaal, maar ook als je kind niet naar de peuterspeelzaal gaat is het belangrijk om regelmatig muziek aan te bieden. Want het is bewezen muziek maakt kinderen slim!

Vanaf de bassischool vormen kinderen vaker een eigen mening, ze krijgen het druk op school, met speelafspraakjes en andere hobby’s. Toch heeft ieder kind een natuurlijke behoefte aan muziek als ouder kan je hierop inspelen door muziek op te zetten tijdens het spelen, kinderen gaan dan hun gehoor beter ontwikkelen, omdat ze ondanks het spelen ook willen luisteren wat er gezongen wordt. 


Muziek maakt slim, wetenschappelijke onderzoeken

In diverse landen wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de positieve effecten van muziek en het muziek maken. Deze onderzoeken hebben bewezen dat het maken van muziek, of het beluisteren van muziek een zeer positief effect heeft op de gemoedstoestand van kinderen en volwassenen, daarnaast draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de hersenen.Muziek is veel groter dan woorden, beelden of geuren, dit komt doordat onze hersenen gevoelig zijn voor het herkennen van patronen. Muziek dringt veel dieper door in onze hersenen door klanken en trillingen. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen die zelf muziek maken of blootgesteld worden aan muziek de linker hersenhelft voor spraak en intelligentie en de rechterhersenhelft voor de gevoelstoestand sterker met elkaar verbonden zijn.  

Bij kinderen die muziek maken of regelmatig naar muziek luisteren is bewezen dat het intelligentieniveau, het abstractievermogen en het analytisch denken verbeterd wordt. Bij een groep kinderen die gezamenlijk muziek maken in de klas of op de muziekschool  wordt het groepsgevoel en discipline versterkt. Daarnaast ontwikkelen ze sociale en emotionele vaardigheden sneller, en zijn ze zelfverzekerder in groepen. Zelfverzekerdheid verhoogt de toekomst prestaties en het leervermogen. 


Muziek maakt slim, wetenschappelijk onderzoek per land

Duitsland:

Proffesor Hans Günther Bastian heeft zes jaar lang wetenschappelijk onderzoek gedaan op een Berlijnse school naar het effect van muziekbeoefening op de schoolprestaties. Het onderzoek zette zich voornamelijk in op het meten van de leerprestaties tussen diverse scholen: scholen waarbij wel muziekonderwijs aangeboden werd en scholen waarbij dit niet het geval is. De conclusie is als volgt:

  • Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op dezelfde manier. Na vijf schooljaren, waarvan vier jaar met muziekles vertonen de kinderen een hoger IQ. Dan op de school waarbij geen muziekles wordt aangeboden
  • Het IQ bij kinderen waarbij muziekles aangeboden wordt en die al hoger is dan leeftijdsgenootjes, neemt aanzienlijk toe bij solo muzieklessen
  • Kinderen die sociaal en cognitief achterlopen met hun ontwikkeling en een lager IQ dan gemiddeld hebben, profiteren ook van de muzieklessen. Hun IQ neemt in de loop van de jaren. Kinderen die geen muziek les aangeboden krijgen, blijft hun IQ aan de lage kant
  • Tevens is aangetoond dat muzieklessen op de bassischool een positieve bijdrage hebben tijdens de pubertijd. Kinderen leren beter om te gaan met hun gevoelens van agressiviteit, trots en draagt bij aan de ontwikkeling van zelfverzekerdheid
  • De hersenhelften bij kinderen die muziekles krijgen zijn sterker met elkaar verbonden dan de kinderen die geen muziekles aangeboden krijgen op de basisschool

Bron: Amadeo / 1998 / Verlag Gruner & Jahr / Schrijver: Hans Günther Bastian. / Nederlandse samenvatting van dit onderzoek in het boek: Muziek maakt Slim, Uitgeverij Panta Rhei, 2003
Canada:

In het neurologisch vakblad Brain is een Canadees onderzoek gepubliceerd waarin staat geschreven dat muziekles krijgen bijdraagt aan het ontwikkelen van het kinderbrein. De Canadese onderzoekers onderzochten een jaar lang een groep van twaalf kinderen tussen de vier en zes jaar oud. De helft van deze groep kinderen was recent gestart met muziekles, vijf viool en één kreeg pianoles. De andere helft kreeg geen muziekles.

In dit onderzoek kregen de kinderen vier keer in het jaar een onderzoek, dit onderzoek bestond uit een muziektest en geheigentest. De kinderen die het jaar muziekles hadden gekregen scoorde uitmuntend op beide tests. Volgens de onderzoekers komt dit doordat de hersenen informatie anders leren verwerken en opslaan door muziekles.  De hersenactiviteit werd gemeten tijdens het ondergaan van de test, terwijl de kinderen luisterde naar viool muziek of ruis. Bij al de kinderen reageerde hun linker hersenhelft bij het horen van de vioolmuziek. De hersenen reageerde sneller van de kinderen die het afgelopen jaar muziekles hadden gekregen. Uiteraard is dit niet zo heel bijzonder, omdat de kinderen de viool al herkende, het grote verschil was dat de geheugencapaciteit was toegenomen naar een jaar muziekles. De kinderen die muziekles hadden gekregen konden langere cijferreeksen onthouden en herhalen.

Bron: Arthur Agterberg | Elsevier 20/09/06

 

Amerika: 

Volgens Amerikaans onderzoek is aangetoond dat kinderen die vanaf jonge leeftijd muziekles hebben gevolgd op latere leeftijd beter ontwikkelde hersenhelften hebben. Als muzikanten voor hun zevende levensjaar al gestart zijn met muziek les hebben ze betere connecties tussen beide hersenhelften. Deze hersenhelften werken beter samen en dit is van grote invloed op de motoriek van het lichaam. Hoe jonger muzikanten zijn, hoe sterker de verbinding op latere leeftijd. 

Uit onderzoek blijkt ook dat de hersenen op jonge leeftijd een kritische periode doormaken waarin de hersenontwikkeling beinvloed kan worden door muziek training. 

Het bespelen van een instrument vereist coördinatie tussen de handen en visuele en auditieve stimuli waaraan iemand wordt blootgesteld"

 

hoofdonderzoekster Virginia Penhune op nieuwssite van de Concordia Universiteit.


Als je dit voor je zevende levensjaar leert, versterk je daarmee waarschijnlijk de normale ontwikkeling van verbindingen tussen motorische en zintuiglijke gebieden in het brein."


   

hoofdonderzoekster Virginia Penhune op nieuwssite van de Concordia Universiteit.

De wetenschappers uit dit onderzoek gebruikte hersenscans van 36 muzikanten, de helft van de muzikanten is voor hun zevende levensjaar begonnen, de andere helft pas op latere leeftijd. De hersenen van de muzikanten die voor hun zevende levensjaar gestart zijn vertoonde veel witte stof in de corpus callosum, dit zorgt voor de motorische verbinding tussen de linker en rechterhersenhelft. Deze verbinding heeft een grote invloed op hun prestaties en kunnen. De muzikanten die jong gestart waren leerde sneller dan de andere proefpersonen.

Dit onderzoek heeft niet meteen als uitslag dat alle muzikanten die jong gestart zijn beter, want ook muzikanten die op latere leeftijd gestart zijn en een muzikale aanleg hebben, kunnen hetzelfde voordeel hebben.

-          Kinderen die muziek maken hebben meer natuurkundig inzicht en zijn beter in wiskunde. Zowel het abstract vermogen als het analytisch denken is verder ontwikkeld. Muziek maken heeft een positieve invloed op de neurologische verbindingen in ons hersengebied

Bronnen: NAMM Playback 4/97 / Onderzoekers; Dr. Frances Rauscher (Psychologe, University of Winconsin) en Dr. Gordon Shaw (fysicus, University of California).


Conclusie, maakt muziek kinderen slim? 

Ja wetenschappers uit diverse landen hebben het aangetoord doormiddel van onderzoeken. De hersenhelften worden beter ontwikkeld bij kinderen die muziek maken, en muzikanten die voor hun zevende leversjaar starten met muziek maken hebben een voorsprong. 

Muziek zorgt ervoor dat kinderen zelfverzekerder zijn, een beter geheugen hebben, een hoger IQ en sneller dingen kunnen leren. 

Afbeeldingen: Pixabay