Grauwe ganzen, kokmeeuwen, misschien zelfs de ooievaar: zijn dat straks de tuinvogelvrienden van koolmees, pimpelmees, mus, roodborst en merel? In het weekend van 26, 27 en 28 januari vindt de 21ste Nationale Tuinvogeltelling plaats. Mede op initiatief van Vogelbescherming Nederland, die dit jaar uitgeroepen heeft tot het Jaar van de Huismus.

Vorig jaar telden 140.000 mensen, verspreid over Nederland, een half uur lang de vogels in hun tuin of vanaf hun balkon. Scholen, kinderboerderijen en andere instellingen doen mee. 

Het aantal mussenbroedparen is de afgelopen decennia ruim gehalveerd. Vooral in steden loopt de mussenpopulatie terug, al zijn er in Nederland nog zo’n 600.000 broedparen, volgens vogelonderzoekers Sovon. De status van de huismus op de bedreigde- soortenlijst is ‘gevoelig’.

Hoe helpen we de huismus? is de hamvraag in dit Jaar van de Huismus. Waar voelt hij zich thuis?

De Vogelbescherming wil in het komende broedseizoen het publiek vragen mee te werken aan de telling ‘Waar huist de mus?’, onder meer door nestplaatsen te inventariseren. #vogels #huismus   http://tinyurl.com/47yutubh  


Nationale Tuinvogeltelling van 26 tot met 28 januari.

1 comment