Ko doet het zo (3)


Ko de kanarie heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Hij zit ondersteboven vast in een limonadeglas. Alleen zijn voeten steken er bovenuit. Kimmie’s pogingen om haar man te bevrijden zijn op niets uitgelopen. Hij zit muurvast.
Kimmie kijkt een paar minuten peinzend voor zich uit.
Ko houdt het niet meer. ‘Liefje!’ Hij wappert met zijn tenen op en neer. Dat is het enige wat hij kan doen.
Dan laat Kimmie een onbedaarlijk lachsalvo horen. Het potsierlijke gezicht van de beknelde kanarie is gewoon te veel. Ze rolt over de tafel terwijl de tranen over haar wangen lopen. Daarna springt ze op. ‘Ik kan maar één ding bedenken. We moeten het glas breken!’
‘Nee, toch?’ zegt Ko geschrokken.
‘Het is de enige manier om je te bevrijden.’ Kimmie duwt met haar snavel het glas naar de rand van de tafel.


#140w #schrijfuitdaging #kimmieenko