Interview met een witte gans


'Pardon, meneer, mevrouw?'

'Wat mot je?'

'Nou, ik heb een tijdje geleden een foto van u gemaakt en...'

'Zonder toestemming?'

'Tja, eigenlijk wel.'

'Nou, mooi is dat!'

'Ik weet niet of u mij herkent. Tijdens mijn dagelijkse wandeling zie ik u en uw vrouw regelmatig bij het water verpozen.'

'Ja, nou weet ik het weer. U loopt altijd met dat zwarte ding in uw hand.'


'U bedoelt mijn camera. Kijk, ik zal het even demonstreren...' FLITS!

'Wel ganziedarrie, moet dat nou?'

'Ik heb u toch niet verblind?'

'Nou, het scheelt niet veel.'

'Hoeveel vingers steek ik op?'

'Elf!'

Ik kijk naar mijn twee opgestoken vingers en zeg: 'Precies goed!'

'Fijn, laat me nu maar weer met rust.'


'Uh, ik wilde u nog even wat vragen.'

'Wat nu weer?'

'Nou, ik heb u opgegeven voor de Fotowoordenuitdaging op Yoors en dat loopt best storm, mag ik wel zeggen.'

'Aha, en nu komt u mij mijn royalties geven.'


'O, ja die ben ik vergeten. Ik neem de volgende keer wel een korst brood mee.'

'Brood? Wat heb ik daar nou aan? Dit gras is veel smakelijker dan zo'n vieze korst brood.'


'Maar ik hoopte eigenlijk dat u mij wat achtergrondinformatie zou kunnen geven.'

'Waarover?'

'
Over u en misschien uw lieftallige vrouw die daar zo heerlijk ligt te soezen.'

'Maar dat gaat je toch helemaal niets aan!'

'
Iets anders dan. Kijk, dit is de foto die ik de vorige keer van u hebt gemaakt.'

fotowoorden


'Ja, en?'

'Ja, nu zijn de meningen op Yoors nogal verdeeld over wat u precies probeert uit te beelden. Is het yoga of ballet? Moet u nodig plassen of staat u op het punt om het luchtruim te kiezen? Misschien ging u net een geweldig doelpunt maken? Iemand anders opperde salsadansen. Of heeft u per ongeluk op een zoetwaterzee-egel getrapt? Anderen denken weer...'

'Hou op. Wie verzint dat allemaal?'

'Nou, de vreselijk getalenteerde schrijvers op yoors, natuurlijk.'

'Nou die vreselijk getalenteerde schrijvers hebben het allemaal fout.'

'Oh.'

'Ja.'

'En gaat u nog vertellen wat u wel stond te doen?'

'Ik peins er niet over.'

'Maar...'

'Ga weg. Ik ben moe. Ik ga slapen...zzzzzzz!'


fotowoorden
More13 comments