Krak, zei de paddenstoel


‘Ik wil die!’ roept ma pad. 
Pa pad kijkt er uiterst bedenkelijk bij. ‘Ik weet het niet, hoor.’ 
‘Ik wel. Ik wil die!’ 
‘Hij ziet niet echt stevig uit,’ zegt pa pad. 
‘Nou, en? Heb je die kleuren gezien? Ik wil die rode.’ 
‘Die krakkemikkige stoel? Ik kijk wel uit. Die moet langer mee dan vandaag.’ 
Ma pad springt woest op en neer. Ik wil die rode met witte stippen. Eerder ga ik niet weg!’ 
Pa pad schudt zuchtend met zijn kop. Verslagen kijkt hij de verkoper aan. ‘Nou, doet u die dan maar.’ 
‘U heeft een goede keuze gemaakt,’ zegt de verkoper geestdriftig. ‘Zal ik hem voor u inpakken?’ 
‘Nee,’ bromt pa pad. ‘Ik neem hem zo wel mee.’ 

Later die dag ligt pa pad ondersteboven op de grond met zijn pootjes in de lucht. 
Krak, zei de paddenstoel.