De ongelijke strijd voor natuurbehoud


#natuurbehoud Follow the Money organiseerde samen met Pakhuis De Zwijger een livecast over de ongelijke strijd tussen de overheid, ondernemers en burgers die opkomen voor een natuurbelang. Uit ons onderzoek blijkt dat de overheid nogal eens haar eigen regels aan de laars lapt.

‘Bij natuur versus economisch belang is de natuur altijd de zwakke partij,’ zegt Astrid Stokman. Ze is procesbegeleider en treedt op als bemiddelaar tussen de burger en de provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat in een conflict over de ‘verondieping’ van de Vonkerplas in het Gelderse Dreumel. Stokman is een van onze gasten in Pakhuis De Zwijger.

Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.