Hoe werkt het #Jeugdstrafrecht.


<•>Neance |15-12-2017| Blogs<•>


Jeugdstrafrecht.


Wanneer val je onder het jeugdstrafrecht?

Om volgens het jeugdstrafrecht berecht te kunnen worden, moet je  tussen de 12 en 18 jaar oud zijn.

Na het plegen van een misdrijf, kun je een taakstraf of jeugddetentie opgelegd krijgen.
Ook kun je in aanmerking komen voor een verwijzing naar bureau Halt.
Halt.

Je komt  in aanmerking voor Halt, als je een licht strafbaar feit hebt gepleegd. Denk hierbij aan vernieling of openbare dronkenschap etc.

Je komt bij Halt door een verwijzing via de politie en soms door toestemming van een rechter.
Maar je kunt ook naar Halt worden verwezen door een BOA(Buitengewoon opsporings ambtenaar). Denk hierbij aan de leerplichtsambtenaar.

Omdat een Halt-straf/Halt-afdoening geen echte straf is, maar een vrijwillig alternatief en ter voorkoming van een echte straf of maatregel,  is het noodzakelijk dat je akkoord gaat met een verwijzing naar Halt. Het is dus niet vrijblijvend, want, ga je niet akkoord en werk je niet mee, kom je alsnog in aanraking met justitie en kun je alsnog een strafblad krijgen.

Halt-straf/Halt-afdoening

De straf die je bij Halt krijgt, noem je ook wel Halt-straf of Halt-afdoening.
Hiermee willen ze je de kans bieden om je fout recht te zetten.
Je kunt hierbij denken aan het maken van excuses aan de slachtoffers en het betalen van een eventuele schadevergoeding.


Quote

Van de per jaar ingeschreven Halt-zaken heeft circa 10% van de jongeren al eerder een Halt-interventie gehad en circa 2% twee keer.

Halt.


Taakstraf.

Dit bestaat uit:

* Een werkstraf: (is dus onbetaald) max. 240 uur;
* Een leerstraf: max. 480 uur;
* Een combinatie daarvan: max. 480 uur.

Tijdens de taakstraf, wordt je begeleidt door de raad voor de kinderbescherming.

Naast een taakstraf, kun je ook een boete of jeugddetentie(max. 3 maanden) opgelegd krijgen.Boetes.

Vanaf 12 jaar kun je na het plegen van een strafbaar feit boetes opgelegd krijgen. Bij een strafbaar feit kun je denken aan , zwart rijden met het openbaar vervoer, maar ook te hard rijden. De hoogte van de boete wordt bepaald door de rechter en de officier van justitie.

Tabel: Halt.


GBM(Gedrags beïnvloedbare maatregel)

Als een taakstraf te licht is en jeugddetentie te zwaar, is er ook nog zoiets als GBM.

Hierbij krijg je èèn of meerdere trainingen of behandelingen. Hierbij kun je denken aan trainingen om leren hoe je van drugs en alcohol af kunt blijven.

Hierbij sta je onder toezicht van de jeugdreclassering.Jeugddetentie.

Als je jeugddetentie opgelegd krijgt, ga je naar een justitiële jeugdinrichting.

Jongeren van 12-15 jaar, kunnen maximaal 1 jaar jeugddetentie opgelegd krijgen.
jongeren van 16/17 jaar, kunnen maximaal 2 jaar jeugddetentie opgelegd krijgen.

In een justitiële jeugdinrichting ga je ook naar school. Je krijgt daarbij ook les in sociale vaardigheden en hoe je beter om kunt gaan met je woede.

Nachtdetentie.

Bij nachtdetentie, behoud je je studie en/of werk.
Buiten je school- en/of werktijden en ’s nachts, zit je in de justitiële jeugdinrichting.PIJ-maatregel. Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.


Als er een ontwikkelingsstoornis is vastgesteld, kun je een PIJ-maatregel opgelegd krijgen.

Je gaat dan naar een justitiële inrichting, waar je –ter voorkoming van herhaling- intensieve behandeling en begeleiding krijgt.Adolescentenstrafrecht.

Deze wet is ingegaan op 1 april 2014 en geldt voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud.

Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe vorm van strafrecht.
Het biedt meer mogelijkheden om  bij het opleggen van een straf, rekening te kunnen houden met de ontwikkelingsfase van de verdachte.

Denk hierbij aan de thuissituatie, de beinvloedbaarheid en/of het verschil tussen leeftijd en gedrag.

Jeugd- en volwassenstrafrecht biedt een effectievere strafrechtelijke aanpak, doordat het adolescentenstrafrecht flexibeler is. Hierdoor sluiten ze beter op elkaar aan.

Jongeren van 16/17 kunnen hierdoor via het volwassenstrafrecht worden berecht, en jongeren tot 23 via het jeugdstrafrecht.

Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijd tijdens het plegen van het misdrijf.
Jeugdreclassering.

De jeugdreclassering houdt toezicht en biedt begeleiding bij jongeren en jongvolwassenen, die berecht zijn volgens het jeugdstrafrecht.

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uit voeren. Daarbij is het noodzakelijk dat de gemeente een contract heeft met die instellingen.Bron: Rijksoverheid & Halt.