Nee maar het kan sommige lezers op een negatieve manier treffen (bijvoorrbeeld als een verhaal gedet


Nee maar het kan sommige lezers op een negatieve manier treffen (bijvoorrbeeld als een verhaal gedetailleerde triggers bevatten)