Negeren...is het een reflectie van (on) macht, (niet) willen of (niet) kunnen...? | Mich Peters

Negeren...is het een reflectie van (on) macht, (niet) willen of (niet) kunnen...?