Betaal met 100 euro 10 euro !!!


Kost 10 euro zegt de kassière.

De klant zegt daarop, ik heb alleen een briefje van 100 euro.

Nou zegt de kassière, daar hebben we niet voor terug en we mogen het ook niet aannemen.

Geen probleem, zegt de klant, ik regel wel 10 euro. Heeft u een schaar?

Jawel antwoord de kassière. Gaat u een rol munten los knippen?

Nee, zegt de klant, ik ga het briefje van 100 euro in 10 gelijke stukken knippen.


More