Een bijt in de aarde.


Na grondig een ruimte foto te hebben onderzocht, moeten we constateren dat er grote barsten in onze planeet aarde zijn!

Er zijn verschillende speculaties hoe die erin gekomen zijn. Enkele mogelijke voorbeelden zijn: meteoren regen, satellieten die zijn neergestort, aardbevingen, (atoom)bom, aardplaten die los komen, ruimte huil trillingen, sterrenstof, radio geluid golvende ruis, God heeft zijn voeten gestoten, wereld wijde dans feesten, een toon te hoog zingende opera zangers en zangeressen of een ruimte hond. Na even na denken en discussiëren waren we er niet uit. We zijn gaan speuren in de ruimte met speciale telescopen. Op één hele speciale krachtige telescoop konden we iets zien. Het was wel wat onduidelijk. Er was na lang turen op een stuk ruimte iets te zien. Iets vrij groot waar de contouren van te zien waren. We konden niet op tijd een foto maken. We waren namelijk erg verbaasd en we waren en stonden er stil van. Tot we de camera zochten en na een paar minuten later gevonden te hebben was het alweer weg. Het leek erg veel op een megagrote hond die in de ruimte weg zwom. Als die hond in onze aarde een bijt achter liet. Dan zijn het niet zo zeer barsten, maar een bijt in de aarde. Dus het is een ruimte hond. Dit verklaart de radio golvende geluid ruis en de aardbevingen van laatst. De aardbevingen door de bijt. De radio geluid golvende ruis mogelijk leek mogelijk door de hond. Na onderzoek en vertalen ervan zou het ook het baasje kunnen zijn geweest. Het leek iets op van: ‘’Foei stoute hond De aarde is niet een bal om mee te spelen. Het is geen speelgoed er wonen daar ook wezen hoe klein ze ook zijn’’. Het is nu bidden en hopen dat dit niet te al te grote gevolgen krijgt. Er wordt verder onderzoek gedaan van de ruimte hond en het baasje. Er wordt ook verder onderzoek gedaan naar de bijtmarkeringen in onze eigen enige planeet aarde waar we er maar 1 van hebben. U hoort en ziet later meer in een volgend bericht.

Met Vriendelijke Groeten

Marko Zwier

Dit bericht is een grapje!

#aarde#planneet#planeet#bijt#bijd#gat#gad#meteoren#regen#satellieten#aarbevingen#atoombom#bom#aardplaaten#plaat#platen#ruimt#space#trillingen#sterrenstof#trillen#ster#sterren

#stof#zand#radio#golven#radar#God#Jezus#heilig#heilige#geest#heiligegeest#wereld#dans#dansfeesten#feesten#dansen#voet#voeten#poten#zingen#zang#zangers#zangeressen#hond#honden#hondje#hondjes#ruimtehond#ruimtehondje#ruimtehonden#ruimtehondjes#vergadering#vergaderingen#discussie#discussies#camera#telescoop#mega#giga#groot#groete#ruis

#onderzoek#onderzoeken#speelgoed#bal#ballen#balletje#balletjes#bid#bidden#bijtmarkeringen#bijtmarkering#foei#stout#bad#slecht#gevolgen#ramp#rampen#rampje#rampjes


More