Gaan bomen in het boerenland onze landbouw redden?


We moeten in Nederland toe naar meer #bomen in ons land. Dat schrijft het Klimaatakkoord voor. Tegelijkertijd moet onze #landbouw duurzamer. Er moet meer kringlooplandbouw komen, schreef minister Schouten van Landbouw al in 2018, om ‘de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen’. Volgens sommige landbouwexperts zou ‘#agroforestry’ – een vorm van kringlooplandbouw (zie kader) – daarom de landbouw van de toekomst kunnen zijn. Boeren met bomen dus. Kippen die in het bos scharrelen en granen die tussen de populieren groeien. Agroforestry kennen we uit Zuid-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Maar Nederland? Slechts een handjevol boeren is er hier al mee bezig. Bosbouw, landbouw en veeteelt op één akker: kan het werken in ons land?

Boeren met bomen: wat is agroforestry?
In Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Zuid-Europa is het heel normaal om rijen bomen tussen landbouwgewassen te planten, om en om in stroken. Sterker nog: koffie- en theeplantages renderen dan beter. Bomen gaan verdroging en erosie tegen. Ze zorgen voor schaduw en vergroten de biodiversiteit. Maar, stelt de Argentijnse agro-ecoloog Pablo Tittonell, die agroforestry op drie continenten onderzocht, het begint met de definitie. “Wat zien we als agroforestry? Agroforestry in Zuid-Amerika kun je niet vergelijken met Nederland. We kunnen niet zomaar het recept kopiëren, we moeten het aanpassen aan de Nederlandse omstandigheden. Maatwerk. Daarvoor is onderzoek en educatie nodig, precies als in andere landen ook is gedaan en nog gebeurt. Uiteindelijk zullen we in Nederland een bredere definitie van agroforestry moeten hanteren.”
Bosboeren

Julia ter Huurne is samen met haar partner Joris ‘bosboer’ op boerderij Zuuver in het Twentse Buurse. Hun vierhonderd kippen lopen vrij in het bos. Elke dag verplaatsen ze het mobiele hok waarin de kippen drinken en slapen. “Zo hopen we vossen te misleiden en ziektes te voorkomen. Er wordt er weleens eentje door een buizerd gegrepen, maar doorgaans gaat het goed. Ik observeer de dieren ook goed”, lacht Ter Huurne.
Share
Share and get paid.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.