Wat zijn C H E M T R A I L S eigenlijk ?


Een antwoord op de vraag wat Chemtrails nu eigenlijk zijn.
(Dit is een bespreking van het boek : "Chemtrails, A New Manhattan Project",  van Peter A.Kirby )

Vaak wordt de vraag gesteld of we moeten geloven in het verhaal over de Chemtrails.
Veel mensen zal het lood om oud ijzer zijn, maar goed daar gaan we dus weer. 
Een controversiële kwestie bij uitstek !
De laatste tijden heb ik met genoegen de blogs van Irma Schiffers gelezen over het nieuwe complotdenken of liever gezegd compleetdenken !
Het genoegen van het lezen bestond daarin, dat ik er wijzer van werd. Zeer onlangs, misschien enkele dagen geleden, zag ik een interview op de blog van Irma. Het was een video van Corbett-report (het welbekende nieuwsprogramma met de sympathieke interviewer, die in Japan woont) hij (James Corbett ) interviewde dus Peter Kirby. Peter Kirby is iemand, die veel research doet naar de waarheid over de Chemtrails.
   Het misnoegde hem ook dat er zo weinig over bekend was en hij heeft dat goedgemaakt door zelf uitgebreid research te doen o.a. in bibliotheken.
Bij het zien van deze video    (   < <----LINK !!! ) werd mij al gauw duidelijk dat deze jonge onderzoeker bezig is met een formidabele opgave en mijn grote waardering voor zijn werk is dienovereenkomstig, nu is de vraag of ik kan weergeven wat ik van hem begrepen heb ...  !
   Hij noemt het Chemtrailproject in het algemeen nu het New Manhattan Project (het N.M.P.  ) en wij weten ook allemaal hoe zinloos en meedogenloos het eerste Manhattan Project was van professor Oppenheimer. Dat wil zeggen, het werd verkocht als een noodzakelijke pil, nodig voor de capitulatie van Japan, maar uit onderzoek achteraf van gewetensvolle historici is gebleken, dat het eigenlijk onnodig was. En in ieder geval een onmenselijke beslissing !
Wat er voorgeschoteld wordt bij Chemtrails Exposed , is een historisch overzicht van het New Manhattan Project, met daarbij de nodige technische verklaring over het managen van de vliegtuigen, die  groepsgewijs moeten opereren in het luchtruim. Het zijn waarschijnlijk vaak ook drones, dus niet altijd bemande vliegtuigen.
   Het klimaatveranderende effect  van de deeltjes, die gesprayd worden, wordt sterk verhoogd door de opwarming van de gestrooide moleculen (van de vliegas t.w. de Alu,Sr. &Ba.-moleculen). (Aluminium, Strontium en Barium ! )
En dit geschiedt dmv HAARP !  Dit is dus het Hoogfrequente Actieve Auroral Onderzoeks Programma. Een superantennesysteem, dat staat opgesteld in Alaska. (Wat is HAARP  ?  )
   Peter Kirby is, zoals ik al zei, de schrijver van een nieuw boek  : CHEMTRAILS EXPOSED,    A New Manhattan Project.
Op de voorplaat zien we een gezin wandelen onder een hemel bezaaid met chemtrails, verder zien we de bekende HAARP-antenne's en radarschotels, die e.e.a. aansturen en die met elkaar communiceren, voorts zien we een gebouwtje als van de FED, vanwaaruit de biljoenen of duizenden miljarden(in het Engels zegt men trillions), die dit allemaal kost moeten worden betaald.
Het Amerikaanse volk zeurt daar niet over zolang dit nog allemaal kan !
Ook staat er nog met grote letters:  " GE  DARPA  UN   RAYTHEON   RAND  NSF" , op deze cover, dat zijn dus symbolen van de voornaamste firma's, die hierbij betrokken zijn.
- Soms geeft de voorplaat al iets weg van waar dit boek over gaat.  -
      Peter Kirby is van zijn vak voornamelijk fotograaf en nu is hij uit frustratie met de loop der geschiedenis sinds 9/11 , een full-time-onderzoeker geworden.
     Toch moet ik eerst eens het verhaal vertellen over "The New Manhattan Project ". Er was namelijk ook een eerste Manhattan Project wat geresulteerd heeft in twee atoombommen op Japan iets wat aan Amerika de hegemonie over deze aarde scheen op te leveren.
Men kan wel rekenen dat alles wat militaire macht en wereldbeheersing kan opleveren een scherpe aandacht kreeg van wetenschappers zowel als militaire CIA-mensen.
     Bij de dood van  Nicola Tesla  , was er een grote nalatenschap van vele documenten op zijn hotelkamer waar hij in armoede stierf, waarschijnlijk ziek geworden van de duiven, die hij daar hield, maar het kan ook zijn dat hij is omgebracht, doch in elk geval waren ze er als de kippen bij om hem van zijn geestelijk erfgoed te beroven.
Eén van de plannen van Tesla was de ionisatie van bepaalde lagen in de dampkring door radarstraling.
Hij zal hier goede bedoelingen mee gehad kunnen hebben voor de mensheid zoals beïnvloeding van het weer.
     Het project nu, maakt gebruik van Aluminium, Barium, Strontium (dit is dus vliegas één van de goedkoopste afvalproducten van kolencentrales) de opwarming van deze gezellige soep in onze dampkring wordt geheel verzorgd door de Superantenne-installatie en door Joost mag weten wat nog meer, aan moderne en geavanceerde installaties, die op uithoeken van de aarde nog meer zijn opgesteld. Want het plan is wereldwijd.
    Door deze opwarming (met HAARP) van de moleculen in de dampkring kan men zeer veel weerinvloeden op geavanceerde wijze besturen. Ook hierbij wordt de computer gebruikt.
Bij de General Electrics werkte in de 40-er jaren ene professor Irving Langmuir (Nobelprijswinnaar en toentertijd beroemd).
     Het was onder zijn leiding, dat Bernard Vonnegut (inderdaad de broer van Kurt Vonnegut) het regenmaken uitvond met behulp van zilverjodide. Besprenkeling van wolken met AgJ  (zilverjodide) geeft ijskristallen en dat doet dan weer regen ontstaan. Dit project om regen te maken is trouwens nog steeds zeer populair.
Milieueffecten hiervan blijken echter nauwelijks onderzocht.
    Het New Manhattan-project, dat een "covert-program" is, gaat echter vele stappen verder - is van een andere orde- en men kan daarmee hagelbuien en wervelstormen maken zoveel men wil !
Deze klimaateffecten zijn dus door HAARP evt. in combi met Chemtrails.
Wat Haarp (ionospheric heaters) kunnen doen ziet U in de nu volgende video over California
https://youtu.be/q68Ih-q58cY
     F5  , is  hoogste graad van wervelstorm en is zeker niet onmogelijk...
Men beweert wel, dat ook wervelstorm Katrina dus niet geheel een natuurlijk fenomeen was.
     Onder het voorwendsel, dat men doet aan  " albedomanagement", waarbij de kracht van de zonnestraling op aarde tenminste verminderd wordt, hetgeen zogenaamd nuttig zou zijn voor klimaatbeheersing, voert men in wezen een sinister plan uit ter vermindering van de wereldbevolking ! Dit is althans de aanname van de groep protesterende burgers, die met recht verontrust zijn, omdat hier geen democratische of andere controle is geweest.  Het forum van de wetenschap is dan ook pijnlijk afwezig.
Ja maar wie zitten er dan allemaal in dit complot wie levert al die toestanden op ?
Nu dat zijn dan dus  : 
 1.    General Electrics (GE)
         General Electrics is evenals Raytheon een van de grote defense-contractors !
         Hoe de alternatieve journalistiek zich verhoudt tot de officiële journalist (Wolf Blitzer = CNN)kunt U horen in het volgende videofragment :        WolfBlitzer

2.    De Defense Advanced Research Project Agency (DARPA)
         Darpa is een instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie.
In 1968 begon Darpa, toen nog Arpa geheten met de ontwikkeling van Arpanet, de voorloper van het latere Internet.  Ook speelden zij een rol bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
Science-Fiction-held Tom Swift  (het karakter is uitgevonden door Edward Stratemeijer, later uitgewerkt door verschillende ghost-writers)  heeft een serie lopen, begonnen in 1910 en die gaat nog steeds door.
 In een van de laatste verhalen vond men  in een soortgelijk instituut als Darpa, de Taser uit.
Aanvankelijk TSER geheten  een afkorting van Tom Swift Electric Rifle.
Over DARPA zijn nog wel meer klachten, o.a. van Andrew Basiago, de tijdreiziger, die een missie heeft om het reizen in de tijd en Tesla teleportatie bekend te maken  :  https://youtu.be/5hR67BRFfIM

3.   Raytheon Company (godddelijk licht) - TL-buizen.
Behalve TL-buizen produceert Raytheon de magnetronbuizen voor radar.

4.    NSF National Science Foundation.

5.    UN - United Nations
                  https://youtu.be/gR6KVYJ73AU
In deze video van Ted L.Gunderson (gewezen chef der C.I.A.) wordt ook weer de UN beschuldigd van deze dodelijke verspreiding van Chemtrails.  (De link naar de vorige video werkte niet meer en deze vervangings- link zal ook wel weer gewist worden misschien. Chemtrails worden door hem "Death dumps" genoemd !
De vliegtuigen vertrekken van Air National Guard, Lincoln, Nebraska & van Fort Still te Oklahoma.
Het zijn bommenwerpers zonder kentekenen.

6.    MITRE Corporation - MIT of Massachusetts Institute of Technology.

           Kortom het militair industrieel complex waarvoor Eisenhower zo gewaarschuwd heeft !
Blijft de vraag hoe kan men de tovenaarsleerlingen doen stoppen met hun onzalige projecten.
          Want ongewenst is zeker de factor, dat dit gebeurt zonder enige controle van de burgers, die zich wanen in een democratie te leven. Nu is het zo dat men willekeurige experimenten uitvoert zoals onvrijwillige vaccinatie tegen  o.a. mazelen in derdewereldlanden. Men pocht daar wel op en komt er mee weg.
           De vraag is hoe lang nog moet het duren totdat men niet meer weg komt met delinquent gedrag op het ogenblik hebben we roofbanken (Denk aan Goldman Sachs en de FED) en bedient men zich van moord op de bevolkingen door het leger uit te sturen, maar ook wel geheime agenten, die een militaire functie vervullen in vele landen vooral in het Midden Oosten en ook in de Oekraïne. Misdadig zijn de politici geworden, die drones uitsturen.
           Hierbij merkte Peter Kirby heel verstandig op dat er voor deze delinquenten steeds minder plaats zal zijn naarmate de grassroots-beweging stijgt, wat echter vooral nodig is is dat hierop de Neurenberg-code wordt toegepast volgens welke het niet gewetensvol handelen onder omstandigheden van een humaan rechtssysteem strafbaar moet zijn.De nachtmerrie zal natuurlijk moeten worden gestopt !
De mensen, die dit betreft kunnen dus steeds minder rekenen op straffeloosheid.
           Karen Hudes heeft er ook geregeld op gewezen, dat de huidige Grondwet niet meer deugt. Er is een verandering in geslopen, door een min of meer afgeschermde overeenkomst met de Rothschilds.

https://youtu.be/YH8xtzvQ7Io                 hierisdelink
                                                                                      
                                    &hetHAARPschipStilleOceaan,datverbandkanhoudenmetFUKUSHIMA

  die is van april 2015 op you tube !We hebben hier toch echt met een illegale schaduwregering te maken mensen wordt eens wakker voor zover je dat niet al bent en zie de getuigenis van een heel moedige ex-CIA-agent, die het uit de eerste hand weet !!

En U weet nu dus ook hoe men er in slaagt het geo-engineering programma,  perfect geheim te houden.

Ik vond ook deze video vertaald door Irma Schiffers nog van belang om hier even apart erbij te zetten !

https://youtu.be/NwGDOuAVDQk                      

 

IK BEN VOOR DE WAARHEID ! ZEI DE DWAAS ...      Da's mooi , maar zijt gij er achter dat is de vraag !

7-12-2016

More