milieu


#milieu #klimaat #NL2120 Gaaf project van de Wageningen Universiteit: een kaart van hoe Nederland er in 2120 uit kan zien. Als het aan de samenstellers - zeventien onderzoekers uit verschillende disciplines - ligt, krijgen we twee keer zoveel bossen, bredere rivieren en tweederde minder veeteelt. De stedelijke bevolking groeit tegen die tijd vooral in het oosten en het zuiden van het land, minder in de Randstad. Maar om dit scenario uit te laten komen, moeten wel radicale keuzes gemaakt worden. Dat dat kan, bewijst Utrecht trouwens, dat grote delen van het centrum autovrij en groen heeft gemaakt.
Share
You share. We pay your share.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.