Noem het beestje bij de naam LANDBOUWGIF | Hans

Noem het beestje bij de naam LANDBOUWGIF

Een eind aan de oranje velden - Gif past niet bij gezonde bodem
In de Kamer had LauraBromet het over landbouwgif en stelde Lien vd Plas voor dit voortaan gewasbeschermingsmiddelen te noemen. Dat maakt heel duidelijk voor wie BBB daar zit: de landbouwindustrie, niet de bewoners die ziek worden van dit gif.

Een minder vrolijk verschijnsel in het voorjaar: geel oranje grasland. Doodgespoten met gif. Om daarna het gras onder te ploegen en opnieuw in te zaaien. Een gebruik uit een aflopend giftig tijdperk. Dit zogenaamde scheuren van grasland jaagt koolstof uit de bodem als CO2 de lucht in. Het gif is schadelijk voor het bodemleven en de meestal ingezaaide monocultuur maakt een einde aan biodiversiteit. Het doodspuiten is omstreden en ontmoet steeds meer weerstand in de maatschappij. Gele velden zijn geen gezicht. De Tweede Kamer nam in 2018 en 2019 moties aan om het gebruik van glyfosaat voor dit doel te verbieden. De minister en het ministerie schoven het volgens aloude Hollandse poldertraditie op de lange baan. Het LTO is gevraagd te kijken naar alternatieven in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Dus we gaan nog vele jaren zo door, tenzij …….

Zo kan een grasland er ook uitzien. Anders gezegd, zo'n 50-60 jaar terug zagen de meeste graslanden er zo uit

Parkinson op het platteland

Zembla onderzoekt het verband tussen de ziekte van Parkinson en landbouwgif.

Share
You share. We pay your share.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

51 comments