Olympisch goud is ook voor jou weggelegd | Flying Eagle

Olympisch goud is ook voor jou weggelegd

Lauwerkrans en eeuwige roem

Binnenkort worden in het Japanse Tokio de uitgestelde 32e Olympische Zomerspelen gehouden. Daarom besteed ik aandacht aan het thema ‘Sport en geloof’.We beginnen op de oude Griekse Olympus en belichten verder een aantal symbolen. Tenslotte schijnen we er met een christelijk licht overheen, als we het leven van een christen gaan beschouwen aan de hand van de olympische ringen. Hoe zit het nu eigenlijk met die lauwerkrans en die eeuwige roem?

De oude Olympische Spelen

De Olympus is de berg in Griekenland waar – naar men zegt – de Griekse goden wonen. Elk van deze goden staat voor een van de kenmerken, karaktertrekken, eigenschappen, of hoe je het ook wilt noemen van het door (vrijwel) ieder mens onderkende Opperwezen. In de Griekse cultuur van wijsgeren – met een zeer sterke vrije, autoritaire wil voor de mens – staan de goden voor een soort “speeltjes” van het heidense priesterdom.

In die cultuur ontstonden de Olympische Spelen. In die tijd waren er voor de winnaars lauwerkransen en eeuwige roem weggelegd

Tegenwoordig gaat het om gouden medailles en eeuwige roem. Maar dan wel eeuwig in de zin van een bepaalde, zij het langdurige periode.

Verbroedering

Sport verbroedert, zegt men in Olympische kringen. Maar wat is daar nog van over, als de sporters niet eens meer samen hoeven te komen bij het feest van de verbroedering – de openingsceremonie – omdat de prestaties daardoor negatief beïnvloed worden?

In de oudheid was zo’n ceremonie een eerbetoon aan de gastheren, de goden. Maar tegenwoordig is dat beetje fatsoen – naar het organiserend comité en naar de broeders en zusters in de sport – dus al ver te zoeken.

Op de Olympus wordt het Olympisch vuur ontstoken en met een toorts naar de plaats van de Spelen gebracht. Het vuur symboliseert m.a.w. de aanwezigheid van de goden bij de sportieve activiteiten van de deelnemers. Deze vlam brandt in het hart van het Olympisch stadion, van het lichaam van de Spelen.

Verder wordt tijdens de openingsceremonie de Olympische vlag – met de vijf ringen – in het stadion gehesen. Ook deze vlag is veelvuldig in beeld tijdens de Spelen. De ringen symboliseren de vijf continenten. Benadrukt wordt hiermee dat de Olympische Spelen bedoeld zijn voor verbroedering wereldwijd.

Christendom in het licht van de Olympische Spelen

Er is een overeenkomst waarneembaar met de christelijke kerkdienst. Niet om dit vergeestelijken of er een zware filosofische verhandeling van te maken, maar ik stip gewoon kort een paar feiten aan.

In veel kerken wordt aan het begin van de dienst het licht ontstoken als teken van Gods aanwezigheid. Het zoeken van de aanwezigheid van God aan het begin van de dienst is belangrijk. En die aanwezigheid van God uit zich in de werking van de Heilige Geest, die op Zijn beurt weer gesymboliseerd wordt door… Vuur.

Het is belangrijk om met Gods Woord bezig te zijn. Immers, voor ieder die - zoals Paulus het noemt – de hele wedloop volbrengt, wacht aan het eind de gouden medaille, een lauwerkrans, eeuwig leven. Eeuwige roem, maar dan echt!

Olympische ringen onder christelijke loep

Laten we de vijf ringen in de Olympische vlag nu eens op een alternatieve manier bekijken en ze onder een christelijke loep leggen.

De blauwe ring

Als jij je de blauwe ring van de hoop en het geloof eigen kunt maken, is dat een eerste stap. Het is – vanuit de blauwe hemel – het begin van de weg door het leven in dit aardse tranendal. Je beseft nu misschien heel vaag dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar die blauwe vogel, die het geluk en de zaligheid uitbeeldt, is niet zo eenvoudig te vinden.

Toch kan het aan de andere kant ook heel eenvoudig gaan. Er is Iemand die je om hulp kunt vragen. Hij kan je Zijn Brood geven. Net als bij de Israëlieten in de woestijn laat Hij Zijn manna iedere dag in jouw leven neerdalen uit de helder blauwe hemel. Dan groeien je hoop en je geloof elke dag weer.

De rode ring


Maar waar hoop je op en waar geloof je in? In het vaststaande feit – want dat is immers geloven – dat God als jouw Vader Zijn Zoon ook voor jouw redding naar de aarde zond. Het bloed dat daarmee gemoeid is, wordt gesymboliseerd in de wijn.

In deze ring voel je ook steeds sterker het Vuur van Gods aanwezigheid in je hart gloeien. Je raakt in vuur en vlam voor God en Zijn Rijk. En dat licht ga je dan ook naar je omgeving uitstralen.

De zwarte ring

Dankzij dat bloed en die vlam is de zwarte ring niet langer allesbepalend. God is immers sterker. Hij overwon in het Licht van Zijn Zoon Jezus Christus de koning van de duisternis, Zijn tegenstrever satan.

Het kruis, waaraan Gods Zoon gestorven is, staat voor de duisternis van deze wereld. Het is – naar wereldse maatstaven – een in-en-in zwarte dag als Jezus ter dood gebracht wordt. Het kruis staat vaak centraal in de logo’s van christelijke gemeenten. Het woord logo’s is trouwens een aardige woordspeling. Het Griekse woord logos betekent woord. Het Woord dat vlees geworden is en dat door de wereld, de duisternis, niet gekend en gegrepen is.

Zwart staat bij de ringen centraal. Het is omsingeld door de vier kleuren van God, om het zo maar te zeggen. De duisternis is door het licht omgeven en kan niet meer uitbreken. De binnenste kern van Gods schepping heeft – sinds de zondeval – weliswaar een donkere uitstraling. Daar moet de mens aan sleutelen om iets van het doel dat God met hem of haar heeft te realiseren. 

Indien de mens bij dit proces volwaardig op God vertrouwt en Hem de sleutel van zijn leven in handen geeft, is Hij bij machte om de macht van de duisternis over die mens te breken. Angst, zorgen en verdriet, negativiteit verdwijnen. Het leven van die mens krijgt dan kleur!

De groene ring

Vanuit dit besef kun je als christen groeien naar een meer en meer volwaardig leven met God. In het begin ben je misschien nog een groentje, maar die groene ring wordt toch steeds completer binnenin je. In deze fase groeit Gods Geest in je en kom je steeds dichter bij God.

Met de groene ring kan de mens het materialisme, waar het vlees – de oude mens – toch steeds weer naar zoekt, de baas. Als je in deze toestand het einde van jouw wedloop nadert, heb je er minder moeite mee om het oude los te laten. Hoe sterker je gegroeid bent, hoe makkelijker de eindsprint zal verlopen.

De gele ring

Aan het einde van de wedloop krijg je zoals gezegd de gouden plak. De gele – of gouden – ring krijg je in de schoot geworpen, als je naar Gods Koninkrijk blijft zoeken. En met die vijfde ring in je hart kun je met recht zeggen, dat je als waarachtig kind van God de eeuwige roem verkregen hebt. Geen roem van mensen, maar van je Schepper en Vader Zelf.

God wil Zijn Licht over Zijn kinderen laten schijnen. Zorg daarom dat Zijn Vuur in je binnenkamer gaat en blijft branden. Zoek naar de ultieme prestatie in jouw tak van sport – de Rijksspeurtocht – en je wordt zonder twijfel beloond.

Een gedicht tot besluit

Het is mogelijk – en dan richt ik mij even tot de christenen onder de lezers – om een soort “Olympische overeenkomst” aan te gaan. Als christen kun je het besluit nemen om bijvoorbeeld voor een periode van 4 jaar – een Olympiade – je te richten op God en Zijn Woord.

Een goede beschrijving van wat er dan kan gebeuren is te lezen in het boek “What would Jesus do?” – jawel, van die armbandjes… - van Charles Sheldon.

Zo’n overeenkomst zijn vele gelovigen inmiddels – vaak ook onder een andere naam – aangegaan. Om een indruk te geven van wat dit zoal inhoudt, schreef ik een jaar of wat geleden het gedicht “Gouden plak”. En dat gaat als volgt:

Olympisch gedicht: Gouden plak

Wij strijden mee op Gods Olympiade, 

streven naar een gouden plak. 

Wij gaan ’t gevecht aan tegen het kwade, 

springen over d’ waterbak. 


 Vier jaar lang zetten wij alles op alles, 

training na training lezen wij Gods Woord. 

Groei van onszelf gaat eerst nog voor alles, 

daarna volgt een goud’ akkoord.

Als kind van God zullen wij proberen 

Uw Woord in praktijk te doen. 

Wij willen ook van elkaar graag leren 

hoe te worden kampioen.


Vier jaar lang zetten wij alles op alles, 

training na training lezen wij Gods Woord. 

Groei van onszelf gaat eerst nog voor alles, 

daarna volgt een goud’ akkoord.

Als u ons helpt om de strijd te winnen,
haalt elk van ons de eindstreep.
Dit is de dag waarop wij beginnen,
straks is ’t goud binnengesleept.

Vier jaar lang zetten wij alles op alles,
training na training lazen wij Gods Woord.
Groei van onszelf ging eerst nog voor alles,
hier is het gouden akkoord.

 

Meer over sport en geloof

signup

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors? 


Meld je dan hier aan…

Share
Share and earn €1 per 1000 views.