Onkruid bestaat niet - Stoepplantjes | Hans

Onkruid bestaat niet - Stoepplantjes

Hoe vaak lopen we niet achteloos langs stoepplantjes, we zien ze niet eens. Maar ze zijn ook bewoners van de stad of het dorp waar we wonen. Ze zijn al heel lang onder ons en hoewel ze een onopvallend bestaan leiden, zijn ze ontzettend belangrijk. Planten tussen de stoeptegels, wel te verstaan. Planten die velen zullen zien als onkruid. We zouden meer oog moeten hebben voor deze 'taaie rakkers' onder de planten. Van grote weegbree, stinkende gouwe, liggende vetmuur, muursla of Canadese fijnstraal, een bosje robertskruid tegen een stoeprand tot een oosterse raket die naast een elektriciteitskastje groeit. Onkruid is een Stokroos die in een spleet in een muur een plek om te ademen vindt.

Botanisch stoepkrijten
Ook al lijkt het schoolplein nog zo grijs, heb je al eens goed tussen de stenen gekeken? En wat is dat voor mos daar in de hoek? We dagen leerlingen uit hun schoolplein door een groene bril te bekijken en de anonieme plantjes een naam te geven: stoepplantjes.

Als je het aan Nienke Beets vraagt, besteden we veel te weinig aandacht aan stoepplantjes ????. Stoepplantjes zijn goed voor mens en natuur in de stad. Daarom werkt Nienke mee aan een burgerwetenschapsproject waarbij ze samen met burgers de verspreiding van verschillende soorten stoepplanten in kaart brengt in steden en dorpen

Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

5 comments