Ontbossing


Soms denk je dat we in de wereld helemaal gek geworden zijn, zelfs in eigen land zijn de beleidvoerders zeer tegenstrijdige dingen aan het doen. Zo heeft onze regering indertijd met het ondertekenen van het VN-klimaatverdrag en het Kyoto Protocol verplicht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en vast te leggen. Wij als Nederland hebben ons hier dus aan verplicht. Er worden hiervoor allerlei maatregelen genomen zoals het terugdringen van fossiele brandstof ten faveure van elektrische auto’s en het aanleggen van zonnepanelen en windmolenparken.

Een goede zaak zou u zeggen, maar tegelijkertijd gebeurd er iets vreemds, zo gaat Nuon vier windmolens plaatsen in het Robbenoordbos in Noord-Holland, maar dat begint met bomen, die worden gekapt, niet omdat de bomen ziek zijn, maar omdat ze plek moeten maken voor de windmolens. Verspreid over het bos worden vier plekken leeggemaakt en in totaal verdwijnt ongeveer 3,5 hectare bos.

Het gekke is dat ontbossing een belangrijke rol speelt in de CO2 uitstoot. Naast dat bomen de CO2 omzetten en daarmee zorgen voor CO2 afname komt er bij ontbossing ineen keer koolstof vrij, die is opgeslagen in biomassa en strooisel, wat zorgt voor bijna 500 ton CO2 per hectare. Als u denkt, dan planten we dat bos gewoon ergens anders, weet dan dat het vastleggen van die CO2 bij aanplant van een nieuw bos 40 keer langzamer gaat dan het vrijkomen er van.

Ook onze huidige regering helpt een handje mee in die gekte van het ontbossen. Volgens mevrouw Ollongren moeten gemeenten creatiever kijken naar het bouwen van woningen in groene gebieden rondom grote steden. Dit zou betekenen dat we delen van deze groene gebieden moeten opofferen voor woningbouw. Een typische kijk op zaken vanuit een stads perspectief en ook dit zal weer ten koste gaan van natuur in Nederland, daarnaast draagt het bij aan een slechtere verwerking van het regenwater, waardoor wateroverlast ook meer en meer zal voorkomen.

Ik hoorde onlangs ook iets over het kappen van bomen langs N-wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor mensen die slechte gewoontes hebben tijdens het autorijden (of gewoon niet kunnen en zouden mogen rijden). Dus de bomen, die niet hebben bewogen, maar gewoon stil zijn blijven staan moeten het ontgelden?

Waar er tussen 1990 en 2013 nog elk jaar bomen bij kwamen in Nederland neemt het areaal bos sinds 2013 juist met 1350 hectare af. Nederland heeft nu nog bijna 365 duizend hectare bosareaal, maar dat gaat hard achteruitlopen. Ontbossing heeft vele negatieve gevolgen, zo verdwijnen er dieren en planten. Daarnaast worden ecosystemen ontregeld en uitgeroeid. Ontbossing is de oorzaak van erosie en is één van de grootste oorzaken van de opwarming van de Aarde. Bomen houden ook vocht vast in de grond, hoe minder bomen, hoe meer delen van land zal vervallen tot woestijn met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat in de wereld.

Als we de mensheid willen redden moeten we in actie komen tegen deze onnozelheid en onze volksvertegenwoordigers duidelijk maken dat het uit moet zijn met het vernietigen van de natuur om ons heen. Bedenkt andere creatieve oplossingen voor zaken als woningbouw, woon-werk verkeer en alternatieve energie en laat de natuur met rust. Tijd voor een nieuwe wind en nieuwe ideëen.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!

Decopatchen slightly different
Decopatchen is to paste pieces of paper on various surfaces. There are many nice papier-mache shapes, and wooden, glass and terracotta objects for sale to apply the Décopatch technique. We had a stack of nice designs Decopatch paper in our hands, but no wooden objects. papier-mâché forms more in the house. And what do you do then? Maybe we won't tell you anything new, but there are many more things you can love to decopatchen! Glass jam jars, vases, flower pots, bowls, bowls, jewellery boxes, pen trays, books, beer mats, mirror frames, tables, children's chairs, figurines, coat hooks, candle stands, ornamental ladles, candy jars, pepper and salt set, picture frames, everything a nice pattern can do can be used to paste! There are so many nice, cool, beautiful and atmospheric designs of Decopatch paper available, there are always nice motifs for you! View HERE all Décopatch paper Designs! Of course we also started working ourselves and embellished nice decoration letters, glass jars, small and large cans, an empty (and clean) milk carton, and yes... even a soap pump. Nice for the toilet! We didn't take steps of it, but probably the steps of Decopatchen are clear to everyone: 1. Tear small pieces of Decopatch paper 2. Glue the base with Decopatch glue and a soft brush 3. Stick the Decopatch paper overlapping on the surface and then paint them with glue immediately with the same brush. The glue also serves as a lacquer. View HERE the detailed guide for if you want to know more! There will probably be more things to be decopatched here, because we are far from sticking out! Below you can see some nice Decopatch projects (also here on Yoors) Decopatch papier-mache doggie - Read more Delft blue cow crafting with decopatch - Read more Decopatch kitten - Read more Creatively shape a decorative mask with decopatch and accessories - Read more Cozy cottages tinkering with lights - Read more Making Dino with Dino Eggs by Decopatching - Read more See more creative projects here on Yoors? Please sign up first: - Free and without obligation to register with Yoors #creatief #decopatch #decopatchen #decopatchpapier #decopatchlijm #urbancraftfactory #decoupage #servettentechniek #papiertjesplakken #decoraties #decoreren #pimpen #versieren #knutselen #freubelen #creatiefzijn #creatiefbezig #creatiefbezigzijn #knutselenmetkids #creatiefmetkids #lowbudget #recycle #zerowaste #trixxcreatief #glazenpotjes #blikjes #decopatchideetjes
Comment and receive 25 YP 25
My pride, my novel “Captiva”
#yoorsapril2021 First of all something I'm very proud of is my beautiful family, I love them madly and without them I would not have achieved great goals as it is to have graduated in journalism this year, also another reason of pride for me is my passion for writing. Since I am 12 years old I love to write and through the years I have been improving my writing, currently I have received proposals from foreign publishers to publish and that is happy. I'll leave you a PDF with a chapter of a story. The price to be able to read the first chapter is economical is only €1.50 and with it I hope not to disturb, but the whole book has another price, since I independently sell my stories (at the moment) ✔️ The story I left annexed is called “Captiva” has content for adults, and has second and third parts. 🖊️💙 Synopsis: Meredith is a young adult who was unable to resist handsome millionaire lawyer Robert Meyer, who has very shady secrets that torments him at night.. I hope you like it. 💜