Sommige oude kastelen en manoirs in Frankrijk worden nog steeds door nazaten van de oorspronkelijke eerste eigenaars bewoond. Maar het geld is meestal opgeraakt in de families, zodat onderhoud van dit soort onderhoud gevoelige monumenten vaak tekort schiet. En ook de renovatie bijdrage van 15% van de Franse overheid schiet veelal tekort om een terdege uitgevoerde reparatie, c.q. restauratie, aan dit soort eeuwenoude gebouwen uit te voeren.
De foto zegt de oplettende lezer wat dat betreft genoeg denk ik. 

Oud en krakkemikkig

4 comments