Overdenking


'Uw Overdenking voor vandaag is' ...

"Want hij zal zijn als een boom, geplant aan de waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken." (Psalmen 1:3)

Hier in Psalmen 1:3 wordt de mens beschreven die in gemeenschap met de #Heilige #Geest is, die zich overgegeven heeft aan Hem voor leiding en inspiratie. De Heilige Geest is ons garantie op een leven van absoluut, oneindig #succes. Hij is Degene Die ons leven verheerlijken en ons gunst en promotie brengt en open deuren van zegeningen die geen mens kan sluiten. Hij Is alles wat we nodig hebben.

Succes in het leven en in iedere aangelegenheid is niet iets door iemands fysieke kracht geproduceerd wordt of kan worden.