Is er een plant die mooier, algemener en geneeskrachtiger is dan onze ordinaire paardenbloem? Nee dus, zou ik zeggen. En toch, waar is de waardering voor deze wonderplant? Moet iets of iemand zeldzaam worden voor we het of hem waarderen?

Dat iedereen de paardenbloem kent, merken we wel aan de vele namen die de plant door de eeuwen heen en in verschillende streken gekregen heeft. Toch even een opsomming: Paardebloem, Pisbloem, Varkensbloem, Melkbloem, Konijneblad, Ganzetong, Luusbloem, Kettingbloem, Leeuwetand en niet te vergeten Molsla. Wel heel veel beesten in de naam.

Beestennamen
Logisch zou je denken dat al die beestennamen ontstaan zijn omdat paarden, varkens en konijnen de plant graag eten. Dat is wel een gedeeltelijk juiste verklaring, maar toch niet helemaal. Soms werden dierennamen aan planten gegeven, eerder om afkeer uit te drukken, bvb omdat men de plant niet waardeerde omwille van de bittere smaak of omwille van het ongewenst woekeren in het gazon. Sommige etymologen gaan er van uit dat paarde-bloem in die zin ook een scheldnaam is. Al is het vreemd dat zo’n edel dier als negatief beschouwd werd. Echter het woord paard, net zoals hond en natuurlijk ook varken zijn vroeger en ook nu nog als negatief of pejoratief in gebruik en worden nu soms nog als scheldwoord gebruikt. We willen dat nu dikwijls nog versterken door er een smeriger woord bij te zetten zoals in honde-lul en paarde-kop.

Konijnenvoer?
Zo zie je dat een naam zoals paardenbloem zowel negatief als positief kan verklaard worden. Als voedsel heeft het ten andere ook negatieve en positieve kwaliteiten. Het is bitter, maar gebleekt juist smakelijk. Vandaar ook de naam molsla, omdat de blaadjes onder de molshopen gebleekt minder bitter waren en als sla gebruikt werden en worden. Hebben we daar de uitvinding van witlof aan te danken?
Ook voor de konijnen is het altijd het voedsel bij uitstek geweest. Als ik op mijn fiets wat groene planten oogst in de natuur, eerder om er een medicinale tinctuur van te maken, denken de mij passerende wandelaars nog steeds dat ik konijnenvoer aan het plukken ben. Ja, ik ben dan als deftige herborist zelfs een beetje beledigd. Konijnenkweker! Wat denken ze wel?

Lees meer https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/29926-in-de-naam-van-paardebloem.html
#paardenbloem #planten #kruiden #wildvoedsel

Paardenbloem