Perial: Gevangene van een Duivels Dilemma - Deel 8


(Steeds meer ideeën ontwikkelen zich in mij, nu het einde in zicht komt. Ik probeer de diepste inzichten te doorgronden, toe te passen en hier en daar aan te passen door mijn groeiende scherpzinnigheid. Menselijke gevoelens al eeuwen ontberend. Zie ik steeds duidelijker het doel dat de wereld voor ogen staat.)

Beginnen bij deel één klik hier

Geen moraal of ethiek houdt stand in een wereld waar werkelijk alles mogelijk is. De onzinnigheid van het product mens, is de ethiek. Het bewaren van gegevens om ideeën op te baseren voor situaties die nimmer identiek zijn. Het druk maken over te maken beslissingen is een zonde. Fouten worden niet gemaakt, enkel beslissingen. Met als zwaarste gevolg een negatieve reactie, die volgt op de eerder genomen actie.

De juistheid van een beslissing is niet meetbaar, aangezien de gevolgen van de andere keuze nooit zichtbaar zullen woorden. Ontslag kan leiden tot miljoenen. Miljoenen doden kunnen lijden tot de allergrootste vrede ooit. Het uitsterven van het ene soort geeft ruimte aan een ander soort. De dood van een kind kan een gebroken familie lijmen of een hecht gezin uit elkaar reeten. Haat schept rust, de extremen zullen elkaar altijd kruisen,  tot zij uitsterven en ruimte maken voor de volgende gevolgen.

Nooit zag ik wat fout was, het is enkel aanwezig in de perceptie van dat wezen wat moraal en ethiek draagt alsof ‘t een maatstaf is. Altijd betogend ten behoeve van het eigen gewin. Wat de wereld ontbreekt is visie, visie van een inzichteling. Maar in een communicatiemaatschappij is geen ruimte voor alleenheerschappij uit angst het eigen gewin te verliezen.

De mogelijkheid een natie op te stuwen naar ongekende hoogte is simpel. Alleen is zij onzichtbaar voor ‘t menselijk denken. De onvolledige menselijke ideologie, ze weten allen in hun hart een deel van de waarheid. Maar de aanvulling hierop bestaat, zoals gebruikelijk weer uit aangeprate, aangeleunde en verzonnen inzichten. Opgepikt uit een oudheid aan wie waarde wordt toegekend wegens haar onbekendheid. Ooit waren er enkele mensen heel dicht in de buurt van de werkelijke betekenis. Eenieder voelde dat. Slechts een enkeling volgde hun juiste voorbeeld, waar leidde dat heen?

Inmiddels nergens meer naar toe.  Geen ruimte meer voor de grote gedachten, geen interesse in algehele groei. Het persoonlijk gewin gaat voorlopig voor, tot ook zij weer ten onder gaat aan haar torenhoge pretenties. Pretenties die nooit waargemaakt worden door de massa, die steeds verder afglijdt en niet enkel van hun bestaansniveau en hun sociaal besef. Ze zullen geheel geblokkeerd worden in de mogelijkheden van hun ontwikkeling. De revolutie zal daardoor uiteindelijk alsnog plaats vinden. De laagste klasse zal zwellen, de arbeider is niet meer dom en doodop. De agressie zal druipen.

The thousands of kids, raised by the chosen mothers, born this new clan is. 

She will arrive at the doorstep of your fortress, where she won´t knock and still the door will open. 

Will the spell be broken by the third generation? 

Or is there still too much involvement of the demented creation of the one that ruled before time, before your time.  

Next Step  >>

<< Previous Step