Stop de grote gifroute!


In het midden van de Covid-19-crisis werken de pesticiden- en agrovoedingslobby's twee keer zo hard om hun winsten te beschermen. Dat blijkt onder andere uit lobby-brieven die de teams van foodwatch onlangs hebben ingezien. De machtige #pesticidenproducenten brengen jouw en mijn gezondheid daarmee indirect in gevaar.
Sluwe lobby in crisistijd
Vorige maand hebben we brieven ingezien van onder andere Bayer-Monsanto en Copa-Cogeca (de Europese koepelorganisatie voor boeren, tuinders en coöperaties) aan Europese politieke besluitvormers met het verzoek “om de handen vrij te hebben”. In principe zeggen de lobbyisten in hun brieven: “het is al ingewikkeld genoeg om de bevolking te blijven voeden tijdens de coronacrisis, ga ons nu niet dwarsbomen met maatregelen om de gezondheid van mensen en het milieu beter te beschermen”.  

De lobbybrieven vragen eenvoudigweg om elk idee van strengere regels, vooral op het gebied van pesticiden, te bevriezen. Ze vragen om meer tijd, een tactiek die maar wat bekend is: "er moet genoeg tijd zijn om maatregelen te overwegen die tot duurzamere voedselsystemen leiden". Er zouden meer studies nodig zijn "voordat er een politiek of regelgevend besluit wordt genomen. Dit is des te relevanter als het gaat om het vaststellen of aanscherpen van regelgeving, zoals die om het gebruik van pesticiden, meststoffen of antibiotica te verminderen". 

E-mailactie Stop de grote gifroute!
Schadelijke stoffen Bestrijdingsmiddelen
Bayer, BASF en Syngenta produceren en exporteren pesticiden die verboden zijn in de EU. Residuen van deze schadelijke pesticiden komen via import van voedsel toch op ons bord terecht. Mens en milieu lijden wereldwijd onder deze onethische praktijk. STUUR EEN PROTESTMAIL!
 
Share
You share. We pay.