Philip Eade - Evelyn Waugh


Het is iets meer dan een halve eeuw geleden dat de schrijfster Evelyn Waugh stierf. De nieuwe biografie van Philip Eade baseert zich op de familiearchieven, inclusief een niet eerder gepubliceerd materiaal, om 'een nieuw portret van de man te bieden door zijn belangrijkste afleveringen zijn hele leven opnieuw te bekijken en zich te concentreren op zijn meest zinvolle relaties'.

Philip Eade

Eade's interesse ligt voornamelijk bij Waugh the man, in plaats van bij zijn romans: 'Evelyn Waugh kon moeilijker te begrijpen en te genieten zijn op de pagina, maar toch waren de eigenaardige trekken van zijn karakter vaak moeilijker te doorgronden.' Desalniettemin doet hij zijn best en onderzoekt Waughs ongelukkige eerste huwelijk, zijn liefdesrelatie met zijn Oxford-tijdgenoot, Alastair Graham, en zijn neiging om diep verliefd te worden op meisjes die zijn aanbidding niet beantwoordden.

Reageren op deze post of ook aan de slag als blogger op Yoors? Meld je hier dan gratis en vrijblijvend aan.