Philly Nguyen - Tác giả tại Webcacuoc88


Chào mọi người, mình là Philly Nguyen. Mình hiện là tác giả của các bài viết trên Webcacuoc88.com. Mình rất đam mê bóng đá đặc biệt là lĩnh vực cá cược bóng đá.
Họ và tên: Philly Nguyen
Ngày sinh: 22/12/1996
Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ: 113 Hùng Vương, Điện Bàn, Ba Đình
Postcode: 100000
Học vấn: Tốt nghiệp cử nhân quản trị Marketing tại đại học Greenwich
Số điện thoại liên hệ: 0568828778
Website: https://webcacuoc88.com/author/philly-nguyen/
Google Stacking:
GG Business: https://phillynguyen.business.site/
GG Site: https://sites.google.com/view/phillynguyen
GG Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1M3wI5djmo8yJ6HREoDcgdGGraVHkjwdX?usp=sharing
GG Colab: https://colab.research.google.com/drive/1vmP9vU-h5OR_zkaUixN8gRWurKz0IG8w?usp=sharing
GG Data Studio: https://lookerstudio.google.com/reporting/0fb4bcf2-50b7-4b59-ab70-b440a3bc6e11/page/t1uDD
GG Doc: https://docs.google.com/document/d/1tsWydbjGvePauiY-05QoUGB3gtkmDjNF8T1oh_uJEzw/edit?usp=sharing
GG Draw: https://docs.google.com/drawings/d/19swfDPA4gor5hCGIj3Y-Dmt1fWWVzxp5W__SF3HX-e4/edit?usp=sharing
GG Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc00ZWXeg8Fuu2rAzFku5XRqz-igas4jTDDSDuJjh8ItkDAWg/viewform
GG Slide: https://docs.google.com/presentation/d/1jG0wDBXl3OlDiyFQ3h_zIs5lcVTFA4BSRzhserfDkm8/edit?usp=sharing
GG Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsEgpS6rsu9KQSRgKDwf_QpNPJWIKJ5zxu-QQosl5_k/edit?usp=sharing
GG Group: https://groups.google.com/g/phillynguyen/
GG Blogspot: https://phillynguyen.blogspot.com/
GG Blogger: https://www.blogger.com/profile/09657485864447638582
GG Earth: https://earth.google.com/earth/d/1Lg7VqL7IOexfPjEMoWvEsMa2QyfpVgJ5?usp=sharing
GG scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=wFtIF0QAAAAJ
GG My Map: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QhF5ByxJpRJrGqtsS1EBOqZEogU1l5U&usp=sharing
GG Youtube: https://www.youtube.com/@phillynguyen
GG Mindmup: https://atlas.mindmup.com/2023/01/22534280a0b511ed9231e96cc396a2fc/phillynguyen/index.html