Pinksteren


Voor de één gewoon lekker lang weekend, voor de ander het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Ik sta er met Pinksteren bij stil dat alhoewel Jezus niet meer als mens onder ons is maar is opgevaren ten hemel, Hij ons niet alleen heeft achtergelaten maar ons heeft gezegend met de Heilige Geest. Wij hoeven niets alleen te doen, zolang we maar oprecht vanuit onze harten bidden tot God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bron afbeelding; https://bible.com/bible/1990/act.2.38.HSV

1 comment