2018 Een nieuw blog jaar


 Ik zie vandaag allemaal - goede- voornemens- blogs verschijnen.

Aan goede voornemens doe ik niet meer per januari ieder jaar.

Als je goede voornmens hebt dan kun je daar het beste gelijk mee beginnen want

mijn motto is: stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen.

Ik heb me gisteren en vandaag wel de vraag gesteld waarover zou ik graag willen bloggen

de komende tijd?

Ik ben, zoals velen al weten erg geïnteresseerd in gezond eten en leven, waar het wildplukken

ook deel van uit maakt.

Om in de toekomst zelf met mensen op pad te kunnen gaan moet ik mijn eigen kennis rond eetbare

planten op peil houden en nog op een hoger peil brengen.

Nu is mijn plan om zeker eenmaal per week en liever nog vaker, hier op yoors een plant

te introduceren die eetbaar is en daar zo veel mogelijk informatie over te delen.

Dat lijkt me interessant voor jullie als je er nog niet zoveel van weet en voor mensen die ook willen

leren wildplukken een makkelijk toegankelijke manier om ook die kennis op te nemen en je

gezondheidsvoordeel er mee te doen.

Hieronder een voorbeeld van wildplukken.

Appels geplukt van een appelboom die in het wild groeit, langs een fietspad in onze stad.

Deel je eigen passie met de yoorswereld en kom erbij!