opruimen is loslaten - week 32


Ik ga door en door met steeds iets op te ruimen,  dingen uit te zoeken en meer ruimte te maken in en buiten mijn huis.

Stapje voor stapje komt er meer ruimte vrij en dat is heerlijk.

Afgelopen week zijn er weer kleinere dingetje weggegaan.

Het ene omdat het nooit gebruikt wordt, het andere omdat het stuk is of niet meer mooi genoeg

of waardevol om te houden.

Ik merk dat ik gratis gekregen dingen ook gemakkelijker weg doe en er beter op zal letten

dat ik geen gratis spullen meer aanneem als ik ze niet echt nodig heb.

Maar alle beetje helpen en het vooruitzicht dat er zo meer dan 365 dingen aan het einde van het opruimjaar weggegaan zijn, maakt me erg blij.

Ik vind wegdoen van spullen moeilijk maar nu ik er iedere week even mee bezig ben, lukt het steeds beter.

Steeds minder hechten aan spullen en meer gaan houden van goede momenten.

Het is een omslag die ik aan het maken ben en die het leven verrijkt.

Ik doe een opruimchallenge en ben al 32 weken

ermee bezig! Volg me op yoors!