Levenslijnen


Wanneer de wind draait
en seizoenen elkaar
geleidelijk passeren

tonen aandachtige nerven
een rijke geschiedenis.

De aarde ligt vol structuur;
een jaar van groen en geven

het kraakt en knispert,
maar het zit nog vol leven.