Programmeren van de mens.


Ik zag de uitnodiging om mee te doen aan de booster #programmering
Door het lezen van het woord ontstaan er beelden in mijn brein. Beelden van een computer, chips, algoritmes en een robot die mijn dochter op haar kamer heeft. Zo ben ik geprogrammeerd.

En juist dat laatste prikkelde mij. Ook wij zijn door de jaren heen “geprogrammeerd” door anderen. Je wordt gevormd door de dialoog met een ander, door de invloed van je omgeving en de ervaringen die je opdoet. De intergenerationele overdracht van ouder op kind is de eerste programmering waarmee je te maken hebt. Je wordt geprogrammeerd met opvattingen, overtuigingen, waarden en normen van je ouders en de plek waar je opgroeit . Als je ouder wordt programmeer je je eigen opvattingen, waarden en normen en beelden door nieuwe kennis, ervaringen en ontmoetingen. Programmeren is in dialoog met de ander. Dat geldt ook voor de techniek, een computer heeft acties van een ander nodig om te kunnen werken.

Programmeren is dus niet alleen technisch verhaal maar ook menselijk
verhaal. Jouw brein is door de jaren geprogrammeerd, je hebt verbindingen aangelegd in je hersenen die impulsen verzenden waardoor jij doet wat je doet. Jij bent ook in staat je eigen brein te programmeren, door nieuwe kennis te verwerken toe te passen en in te oefenen. Programmeren is een prachtig vak voor de techniek en de mens .

Hoe ben jij “geprogrammeerd? “