Project Anartica | Hans

Project Anartica

Waar gaat Project Antarctica over? Vanaf 2119 tot uiterlijk 2419. Er wordt gereflecteerd op drie thema’s: klimaatverandering, kolonisatie en geschiedenis. Klimaatverandering is de grote oorzaak van de nieuwe bewoonbaarheid van Antarctica. Hoe verandert klimaatverandering onze wereld radicaal, terwijl onze omgang met deze verandering in hoge mate ‘hetzelfde’ blijft? Welke nieuwe ritmes, gewoonten en noodzaken ontstaan er in het leven op de Poolkolonie, en hoe blijven eeuwige vormen van onrechtvaardigheid blijven bestaan?

Project Antarctica is een innovatief literair project van de Groene Amsterdammer. Het beschrijft de geschiedenis van de kolonisatie van Antarctica vanaf 2119, nadat een groot deel van de ijskappen op het continent is gesmolten. Wat leren we over onszelf, ook over onze ‘slechte zelf’ wanneer er een heel nieuw stuk bewoonbaar land in zee komt te liggen?

Share
Share and get paid.