Stichting Durfhuis


#durfhuis
Stichting Durfhuis
De pinguïn staat symbool voor voor uitdaging waaraan we zijn begonnen. Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden.

Onze missie is om mensen te helpen die vastlopen in het Sociale Domein. Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast. Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden. Stichting Durfhuis.. Onmogelijk bestaat niet.

In kaart brengen van problematiek
Ontwikkelen van alternatieven
Scheppen van draagvlak in politiek en samenleving
Media aandacht
Bouwen van de juiste connecties in de wereld van bestuur en uitvoering van wet & regelgeving

https://durfhuis.nl/