And even the Angels could not tell what was that voice so strange. Whose secret seemed to lie beyond Celestial wisdom’s range.

Thi Farishton Ko Bhi Hairat, Ke Yeh Awaz Hai Kya!
Arsh Walon Pe Bhi Khulta Nahin Yeh Raaz Hai Kya!

👏 Jawab e Shikwa "The answer to the complaint"

#Raaz #AnswerToComplaint #Poetry