#RECREATIEGEBIED 😍 Langs de Blauwehandseweg ligt in het meer de vaargeul Beukersgracht. De brug van de Blauwe hand vormt de verbinding van het oostelijk van de Belterwijde met de Beulakerwijde. Aan de noordoever van het oostelijk deel zijn veel recreatieve voorzieningen in de vorm van campings, bungalowparken en jachthavens, deze sluiten aan bij de bebouwing van het Westeinde van het streekdorp #Wanneperveen . Verder is er aan de noordoever een landtong die vrij diep het meer in steekt. Hier ligt het kampterrein van Vereniging de Zeilpunter, die met verschillende typen punters over het meer zeilt. Punters maken deel uit van de traditionele vaartuigen van de dorpen rond het meer. De oost- en zuidoever bestaat grotendeels uit natuurterrein die deel uitmaken van het gebied De Wieden van Natuurmonumenten. Deze terreinen bestaan grotendeels uit riet- en natte graslanden en broekbossen. Op de zuidelijke oever ligt de Bakkerskooi. Deze eendenkooi was de eerste aankoop van Natuurmonumenten in de Kop van Overijssel en staat daarmee aan de basis van De Wieden.[3] Iets ten zuiden van het meer ligt in de Blauwehandseweg een vaste brug die de verbinding vormt tussen oostelijk deel en westelijk deel van het meer.

Recreatie  Aan  Belterwiede