7 tips om je hond goed op te voeden


Het is belangrijk om als baasje van een hond vrij vlug duidelijk te maken wat zijn plaats is in de hiërarchie.
Het is van belang dat je dier snapt dat de mens  de baas is.
Wanneer dit niet gebeurt, kan dit voor heel wat problemen zorgen.

2 mogelijke temperamenten: dominant of onderdanig

Van nature uit heeft  een hond één van deze beide temperamenten:
Hij zal oftewel dominant zijn, oftewel onderdanig.

Hoe de hond zijn karakter tot uiting zal brengen hangt voor een groot stuk af van de omstandigheden waarin je dier leeft.

Het uiten van zijn karakter zal ook in sterke mate afhangen van de relatie met de mensen die hem omringen.
Een hond zal enkel harmonieus met zijn baasje kunnen leven, als er duidelijke regels zijn.

De hond groeit best op wanneer hij het gevoel heeft dat hij een leider heeft die zijn prikkels onder controle kan houden ( bij een dominante hond) of een leider die de hond kan geruststellen ( bij een angstig dier).

Wanneer er geen duidelijke hiërarchie is zal de hond van deze situatie gebruik maken om zelf de leiderspositie in te nemen.

Je dier kan agressief, oncontroleerbaar, jaloers, overbeschermend, of grillig worden.
Zijn gedrag en karakter kunnen erg vervelend worden!
Dit is niet de schuld van de hond zelf maar veeleer aan de mens die niet voldoende duidelijk gemaakt heeft welke plaats het dier inneemt in de hiërarchie binnen het gezin.

Wanneer de hond bepaalt
De mens wordt dan niet meer aanzien als dominante leider of baasje door de hond, maar eerder als een speelkameraad waarbij de hond zelf de regels oplegt.
De hond kan de mens dan ook aanzien als voedselleverancier ( de hond bedelt ervoor) of als aai-automaat wanneer de hond daar zin  in heeft.

In het ergste geval kan de mens de persoonlijke assistent geworden zijn van de hond.

Hierbij houdt de hond zijn baasje 's nachts wakker, weigert hij bepaalde soorten voedsel, of doet hij zijn behoefte waar en wanneer hij wil.

Uiteindelijk zal het de hond zijn die zal beslissen, die zal beginnen grommen of bijten wanneer hij wordt tegengewerkt of wanneer je iets probeert af te nemen.

Je hond zal niet meer toestaan dat andere honden of mensen hem benaderen.

Hier volgen 7 praktische tips om in harmonie samen te leven met je hond:

1. Het gezin komt op de eerste plaats

Zelfs al is er maar één baasje, moeten alle leden van het gezin duidelijk maken dat zij hoger staan op de hiërarchische ladder.


2. Eerst eet het baasje en deelt niet
Het baasje beslist wanneer de hond zal eten en dat zal altijd na de gezinsleden zijn.
De maaltijd wordt niet gedeeld met de hond, ook geen klein brokje.
De hond eet nadien.

3. Ieder gezinslid en ook de hond kent zijn plaats

Een hond mag nooit uit eigen beweging in de zetel of op bed komen.De leider heeft de beste plaats en die zal de plaats ook verdedigen.

Ook de hond heeft een eigen plaats ( een mand bijvoorbeeld) en deze moet natuurlijk ook gerespecteerd worden.

4. Iedereen trekt aan hetzelfde zeil
Het is van belang dat alle gezinsleden, zowel ouders als de kinderen, éénduidig handelen.

Dit zal de hond geruststellen.
Wanneer niet iedereen op dezelfde manier met de hond omgaat, zal de hond verward of overstuur geraken.
Voor je hond is het niet duidelijk dat hij bij een bepaalde persoon dit wel mag doen en dat dit bij een ander persoon volledig verboden is.

5. Iets achteraf verbieden heeft geen enkele zin

 Wanneer het dier een fout begaat, moet het op het moment zelf een bevel of een verbod krijgen.

Dit achteraf doen, heeft geen enkele zin.

Een overtuigende toon volstaat, je hoeft niet te roepen.

Wanneer de hond dan een  onderdanige houding aanneemt, mag je hem belonen.

6. Spelen moet steeds een spel blijven
Spelen is niet enkel leuk voor een hond, hij voelt zich erdoor ook nuttig.
Let op bij 'speelse' vechtpartijen, te veel opwinding of de springreflex waarbij je hond op je springt of wanneer de hond je zachtjes zou willen bijten.

Voor de hond zou dit kunnen overkomen als het vaststellen wie al dan niet de dominante positie mag innemen en dit mag absoluut niet de bedoeling zijn.

7. Strelen moet altijd een beloning zijn

Een hond mag nooit gestreeld worden wanneer hij er om vraagt.
De hond moet dit verdienen!

Hierdoor zal je hond enkel maar meer voldoening krijgen en zal je leiderspositie hierdoor ook nog eens benadrukt en verstevigd worden.

Deze tips zullen je erbij helpen om de affectieve band met je hond niet te beschadigen.

Je hond zal er meer vertrouwen door krijgen, hij zal meer openbloeien en hij zal evenwichtiger zijn.
Dit zal zorgen voor een harmonieuze relatie met zijn omgeving.

De loyauteit en de vriendschapsband zullen er enkel maar sterker door worden.

bron: gezondheid.be
Vind je het interessant klik op Word Supporter je kunt dan de post delen ons waarderen en gelijk meeprofiteren

More