Hoe bonen ons klimaat kunnen redden, bonen een gezonde keuze!


Eco angst, de angst en hulpeloosheid die sommige mensen ervaren wanneer ze de schijnbaar onherroepelijke gevolgen van de klimaatverandering aanschouwen en waarbij ze zich zorgen maken over de toekomst voor zichzelf, hun kinderen en latere generaties, is een groeiend fenomeen.
Eco angst is echter geen formele diagnose.

Traditioneel wordt angst beschreven als een stress respons op een bepaalde stimulans.

In het geval van eco angst is deze stimulans echt, net zoals de schadelijke effecten van stress op het lichaam.

Een wereld die momenteel ook rekening moet houden met een Amerikaanse president die zegt de klimaatovereenkomst van Parijs niet te zullen eerbiedigen, zal enkel nog meer overweg moeten met de symptomen van eco angst.
Symptomen die gelijkaardig zijn als bij gewone angst: paniekaanvallen, gebrek aan eetlust, zich zwak voelen, slapeloosheid en dergelijke meer.
De symptomen van eco angst worden ook bepaald door doemscenario's over het klimaat en het milieu.
De remedie tegen eco angst is om te beseffen wat er kan gebeuren om de afbraak van het milieu te verminderen en/of tegen te gaan.

Wat zou er kunnen gebeuren? 
Helen Harwatt is een onderzoekster gespecialiseerd in milieuvoeding.
Dit is een vakgebied dat zich richt op het ontwikkelen van voedingssystemen die de gezondheid van de mens en de duurzaamheid van het milieu in evenwicht brengen.
Samen met enkele collega's heeft ze onderzoek gedaan naar hoe individuen hun impact op het milieu kunnen beïnvloeden.
Net zoals bij heel wat zaken in het leven of voor de gezondheid, kwam ze bij onze voeding terecht.

Samen met een team wetenschappers van de Amerikaanse Oregon State University, Bard College en de Loma Linda University, berekende Helen Harwatt wat er zou gebeuren moest iedere Amerikaan slechts één dieet verandering doen, met name rundvlees vervangen door bonen.

Ze kwam tot de conclusie dat - indien iedere Amerikaan dit zou doen- de Verenigde Staten dicht bij de 2020 klimaatdoelstellingen inzake broeikasgasemissies zouden komen die in 2009 werden beloofd door president Barack Obama.

Gebrek aan bewustzijn

Dit betekent dus ook dat indien er niks aan de energie infrastructuur of het transportsysteem zou veranderen en zelfs wanneer de mensen varken, kip, eieren en zuivel blijven eten, dan zou die ene dieetverandering kunnen zorgen voor een vermindering tussen de 46 en 74% van de broeikasgas uitstoot. 
Volgens Helen Harwatt is er echt een gebrek aan bewustzijn over de impact die deze verandering kan hebben.

In het verleden werden reeds analyses uitgevoerd van de milieueffecten van vegetarisme en veganisme.

Deze studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Climatic Change toont voor het eerst dat de inzet van een individu niet volledig moet zijn  om reeds een effect te hebben.
Een relatief kleine dieet verandering  kan een krachtiger verandering zijn die een persoon maakt in termen van levenslange milieueffecten.
Krachtiger dan het verminderen van het autogebruik, of waakzaam zijn voor het uitschakelen van verlichting en zeker krachtiger dan het stoppen met douchen.

Sojabonen
Om te beseffen hoe groot het klimaateffect van rundvlees is, moet je eens goed kijken naar de foto hiernaast.

Deze foto is van een silo sojabonen in het Braziliaanse Amazonewoud.

Deze bonen behoren tot de voeding van 38000 runderen.
Doordat dit vee groeit en dikker wordt, zijn 900 ton per dag nodig van dit voedsel.

De bonen worden door de koeien gegeten , die deze bonen zullen omzetten in vlees.
Vlees dat uiteindelijk door de mens zal gegeten worden.

Tijdens dit proces zullen de koeien veel broeikasgassen uitstoten.
Deze koeien zullen ook veel meer calorieën in bonen consumeren dan de calorieën die ze zullen opbrengen met hun vlees.

Dit betekent dat er veel meer grond nodig is om de veeboeren te laten boeren dan dat er grond zou nodig zijn wanneer de bonen rechtstreeks door de mens zouden gegeten worden.

Gewasland vrijmaken

Dit inefficiënte proces gebeurt op massale schaal.

Brazilië, de grootste exporteur van rood vlees ter wereld, heeft ongeveer 212 miljoen stuks vee.

Volgens de Verenigde Naties wordt 33 % van de akkerbouwgrond op Aarde gebruikt om diervoeders te voeden.

Meer zelfs, 26 % van het ijsvrije aardse oppervlak van de Aarde wordt gebruikt voor het grazen van vee. 

In totaal wordt bijna een derde van het land op Aarde gebruikt om vlees- en dierproducten te produceren.
Dit betekent dat er veel minder ontbossing en landafbraak zou zijn wanneer evenveel plantengewassen niet door de spijsverteringskanalen van het vee zouden lopen. 

Wanneer de Amerikanen hun rundvlees zouden inruilen voor bonen, zou er 42% van het Amerikaanse gewasland vrijgemaakt worden.

Bonen voor rundvlees scenario
Helen Harwatt en haar collega's besluiten dat het bonen voor rundvlees scenario een aanzienlijke vermindering van de klimaatverandering en andere milieuvoordelen kan teweeg brengen.

Dit scenario illustreert het grote potentieel van een voedselverschuiving van dierlijk naar plantaardig voedsel.

Naast de goed gedocumenteerde gezondheidsvoordelen van een plantaardig dieet, is dit onderzoek ook een sterk betoog voor de impact van ons dieet  op het klimaat.
Ongeacht de mate van eco angst die een individu ervaart,  toont deze studie hoe datzelfde individu een invloed kan hebben op het milieu ....
gewoon door bonen te eten!

Wil je weten hoe gezond bonen wel zijn? Klik op de link en ontdek dat bonen tot de gezondste voeding behoren.

Over de vleesconsumptie in de Verenigde Staten:

bron: theatlantic.com
Vind je het interessant klik op Aanmelden je kunt dan de post delen ons waarderen en gelijk meeprofiteren