Eenzaamheid kan zelf een verkoudheid erger maken


Lijden door een verkoudheid is op zich al vervelend genoeg,  maar wanneer  je bovendien eenzaam bent, zul je je waarschijnlijk nog slechter voelen.

Dit besluiten althans onderzoekers van de Universiteit van Rice.

Een studie onder leiding van Rice psycholoog Chris Fagundes en graduaat student Angie LeRoy, gaf aan dat mensen die zich eenzaam voelen meer geneigd zijn om hun symptomen van verkoudheid als ernstiger te melden dan degenen die sterkere sociale netwerken hebben.

Eenzaamheid verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden en allerlei andere ziekten, maar tot dusver werd er nog nooit gekeken naar de acute en tijdelijke aandoening waar we allemaal kwetsbaar voor zijn, zoals een gewone verkoudheid.
De studie werd gepubliceerd in Health Psychology

De onderzoekers maakten een onderscheid tussen zich eenzaam voelen en werkelijk sociaal isolement.

Dit onderzoek handelt dus over de kwaliteit van je relaties, niet de kwantiteit.
Je kan je in een overvolle zaal bevinden, maar je toch eenzaam voelen.
De perceptie lijkt daarom belangrijker wanneer het gaat over de symptomen van verkoudheid.

Om deze studie te kunnen uitvoeren moesten dus eenzame mensen gevonden worden, hen isoleren en hen een verkoudheid bezorgen.
In totaal werden 159 mensen in de leeftijdscategorie 18-55 jaar beoordeeld op hun psychische en fysieke gezondheid.

Ze kregen verkoudheid inducerende neusdruppels en ze werden in quarantaine geplaatst voor vijf dagen in hotelkamers.
Bijna 60% van de deelnemers waren mannen.Na correctie van een aantal demografische gegevens zoals geslacht en leeftijd, het seizoen, depressieve invloed en sociaal isolement, toonden de resultaten aan dat  degenen die zich eenzaam voelden, meer kans hadden  op een ​​verkoudheid dan degenen die zich eenzaam voelden.

Uit de resultaten bleek dat mensen die zich meer eenzaam voelden,  meer last hadden  van een verkoudheid dan mensen die minder last hadden van eenzaamheid.
De omvang van het sociaal netwerk van iemand bleek daarbij van ondergeschikt belang.
Het is veel belangrijker of de relaties die je hebt betekenisvol zijn.
De resultaten van dit onderzoek zijn daarom ook een stimulans om maatschappelijk actief te zijn.

 Wanneer je voortdurend aan je netwerken bouwt, zal je je dan ook minder ziek voelen bij een verkoudheid.

bron: sciencedaily.com

Vond je het leuk of nuttig, deel dit dan met je vrienden, ze zullen het vast waarderen.
Klik op +Volgen om op de hoogte te blijven van Yoors World