Hoe werkt blockchain ( in 5 antwoorden) ?


Blockchain, de technologie die Uber en Airbnb naar de Middeleeuwen zal katapulteren?


1. Wat is blockchain?
Blockchain wordt zeer regelmatig omschreven als "de grootste revolutie sinds het internet".
Daar is een goede reden voor,want deze technologie maakt het mogelijk om te doen wat met het internet niet mogelijk is!

Quote

Het internet heeft het mogelijk gemaakt om gedecentraliseerde informatie-uitwisselingen te beheren door e-mails te versturen of door inhoud op sociale netwerken te publiceren.                                                    Maar zodra we iets wilden verzenden dat waarde had, zoals geld of een bepaald eigendomstitel, hadden we een platform nodig dat optrad als een te vertrouwen derde partij "

Benjamin Tincq, blockchainspecialist 

Dankzij deze keten van blokken is er geen tussenpersoon meer nodig , die je bevestigt dat je een dienst correct hebt betaald (en ondertussen ook nog een commissie opstrijkt).
Door blockchain zullen computers controleren of beide betrokken personen te vertrouwen zijn alvorens een transactie gevalideerd wordt.

Blockchain zal het hele proces bekrachtigen door te vertrouwen op de informatica bijdragen van de netwerkleden.

2. Hoe werkt blockchain dan precies?
Deze ketting van blokken is een gedecentraliseerde databasetechnologie. 

Om een transactie te bekrachtigen, is er geen behoefte aan een centrale server.

Alles gaat hand in hand van gebruiker tot gebruiker.
Met andere woorden gebeurt de gegevensopslag niet langer op één enkele server die door een zeker bedrijf wordt beheerd, maar op de computers van iedereen die bij het systeem is betrokken.
Mensen die van deze dienst willen gebruik maken, hebben een kopie van de blockchain- een code met daarin de volgorde van de blokken -op hun computer.
Deze kopie toont de geschiedenis van alle transacties die voor eenzelfde dienst zijn uitgevoerd.
Ze worden opgeslagen in de vorm van 'transactieblokken' die aan de vorige zijn gekoppeld.

Het systeem is dus te vergelijken met legoblokken die op elkaar zijn gestapeld, je kan het middelste lego blokje niet verwijderen zonder de lego die er boven ligt te doen vallen.

Het systeem van blockchain moet dus fraude bestendig, transparant en onschendbaar zijn.

3. Waarom is deze technologie zo revolutionair?
Volgens Benjamin Tincq heeft deze technologie het potentieel om het landschap van de digitale economie volledig te veranderen: 

Door de opkomst van nieuwe diensten met blockchaintechnologie wordt het monopolie van tussenpersonen ( platforms) serieus in vraag gesteld.
Deze technologie is revolutionair omdat ze commissies aan tussenpersonen vermijdt, want er wordt geen gebruik meer gemaakt van een centrale autoriteit.
De prijs voor een taxi rit die gebruikers betalen zou dus integraal terecht komen bij de Ubertaxi chauffeur.
Toch zullen de tussenpersonen niet helemaal verdwijnen door deze technologie.
Enkel de rol van deze tussenpersonen zal veranderen.

In plaats van transacties te beheren, zullen platforms meer een adviserende en een animerende rol toebedeeld krijgen.

Nu reeds zijn bepaalde start-ups bezig met het ontwikkelen van toepassingen van bijvoorbeeld aanééngesloten deurknoppen en behulzingen waardoor auto's automatisch kunnen geopend worden.

4. Kan blockchain voor alle diensten toegepast worden?

De blockchaintechnologie is niet nieuw.

Reeds in 2008 verscheen een paper door Satoshi Nakamoto met als titel: 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System'.
In deze paper werd een platform beschreven waarbij rechtstreeks tussen 2 partijen elektronische betalingen kunnen worden uitgevoerd op een veilige manier.
Toen dit platform live ging in 2009, werd daarmee de bitcoin als cryptomunt geboren.
Maar blockchain kan voor veel meer dan alleen maar transacties worden gebruikt.
Zo is er de startup Everledger die diamanten certificeert door middel van blockchain.
Daardoor is het mogelijk een gedecentraliseerd register aan te leggen van diamanten en, niet onbelangrijk, hun herkomst.
Dit register laat zien waar deze diamanten vandaan komen en wie de opeenvolgende kopers zijn geweest.
De ' keten van blokken' kan ook gebruikt worden om een ​​contract, een diploma, een testament of een eigendomsakte te certificeren. 
Volgens het Wereld Economisch Forum ( WEF) zal de blockchaintechnologie binnen de 10 jaar verantwoordelijk zijn voor 10% van alle wereldwijde economische groei. 

5. Wie controleert blockchain?
Er is geen behoefte aan een centraal controleorgaan. 
De blockchain behoort toe aan degenen die het gebruiken, aan de leden van eenzelfde netwerk.
Het is een technologie die zichzelf beheert.

Deze blokkenketen is als een stuk code die in de natuur is terecht gekomen.
Het is net als een boekhoud overzicht dat werd gekopieerd naar 1000 exemplaren en dat aan 10000 mensen werd gegeven.

Wanneer er 1 iemand de gegevens uit dit overzicht betwist, dan zijn er 1000 mensen die het exacte bedrag kunnen bevestigen.
Toch loert ook met deze technologie piraterij  om de hoek die deze bewering van onafhankelijkheid in twijfel trekken.
Volgens blockchain expert Benjamin Tincq is het net als in het begin met het internet.
Ook toen waren er 20 tot 50 mensen die wisten hoe het werkte.

Momenteel zijn er duizenden mensen die niet weten hoe blockchain werkt en dat roept onvermijdelijk de nodige vragen op.
De volgende uitdaging van blockchain zit dus volledig in de formatie.
Een generatie van computerwetenschappers, ontwikkelaars, ontwerpers zal blockchain moeten kunnen beheersen om verschillende economische actoren, en consumenten, in staat te stellen om deze technologie toe te passen.

bronnen: 20.minutes.fr;tijd.be;computable.be; howest.be

Vond je het leuk of nuttig, deel dit dan met je vrienden, ze zullen het vast waarderen.

Bedankt voor het lezen.

Word gratis en vrijblijvend lid om beloond te worden om te lezen.

Meld je nu aan via onderstaande link en ontvang  125 yp