Je geslacht bepaalt je vader... je verstand krijg je van je moeder.


Het geslacht wordt bepaald door chromosomen. 

Elke lichaamscel bevat 46 chromosomen en die komen altijd in paren voor.
Behalve in de geslachtscellen: die hebben van ieder chromosoom maar één deel.
Ze hebben dus geen 46 maar 23 chromosomen.
Na de bevruchting, als de eicel en zaadcel samensmelten, onstaat er dan een nieuwe cel die weer van ieder chromosoom 2 delen heeft.

De geslachtschromosomen zijn de X- en Y-chromosomen.

Vrouwen hebben alleen X-chromosomen, dus XX.

De eicel heeft dus altijd een X-chromosoom.

Mannen hebben altijd een X- en een Y-chromosoom, dus XY. 

De zaadcel kan dus een X- of een Y-chromosoom hebben.
Een bevruchte eicel kan twee combinaties hebben: XX of XY.
XX betekent een meisje, XY een jongen.

Het is dus de man die het geslacht van jullie baby bepaalt.

Kansberekening

De kans dat je een jongen of een meisje krijgt, is in theorie dus gelijk (50%).
Uit onderzoek blijkt evenwel dat er bij ons net iets meer jongens dan meisjes worden geboren.

Van de 100 baby’s zijn dat ongeveer 51 jongens en 49 meisjes.

In sommige families worden vooral jongetjes of juist meisjes geboren.
Uit onderzoek in Nederland blijkt bijvoorbeeld dat bij een gezin met 0, 1, of 2 jongens en geen meisjes de kans op een volgend meisje 48,0%, 47,3% en 46,2% is.
Een vrouw met twee zoons heeft dus 54% kans op weer een zoon en 46% kans op een dochter.

Waarom dit zo is, is niet echt geweten. 

kinderen hebben hun intelligentie vooral aan hun moeder te danken.

Intelligente kinderen, en dan met name jongens, hebben die eigenschap vooral te danken aan de genen die zij van hun moeder hebben geërfd.

X-chromosoom:hoe dat precies zit?

Op het X-chromosoom, waar mannen er maar één van hebben en vrouwen twee, bevinden zich tientallen genen die invloed hebben op intelligentie en mentale handicaps.

Op het corresponderende Y-chromosoom, dat hij van zijn vader krijgt, bevinden zich behalve de genen die het geslacht bepalen nauwelijks andere genen.

IQ moeder

Maar ook vrouwen krijgen intelligentie door op een X-chromosoom.

En omdat moeders er daar twee van hebben, is de kans dus vrij groot dat ook dochters dit erven van hun moeder. Dit recente onderzoek door Psychology Spot is niet het enige dat tot deze conclusie komt.

Uit een grootschalig onderzoek uit 1996, waarbij 12.686 mensen werden ondervraagd over onder meer hun IQ, blijkt dat de beste voorspeller voor hun IQ het IQ van hun moeder was.


Bron: oudersvannu.nl      gezondheid.be     psychology-spot.com

Vind je het interessant klik op Word Supporter je kunt dan de post delen ons waarderen en gelijk meeprofiteren.