Mediterraan dieet vermindert botontkalking


Het eten van een Mediterraan dieet zou het botverlies bij mensen met osteoporose kunnen verminderen.
Dit is althans de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van East Anglia( UEA).
De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad The American Journal of Clinical Nutrition.

Deze nieuwe bevindingen tonen aan dat het vasthouden aan een dieet dat rijk is aan fruit, groenten, noten, onbewerkte granen, olijfolie en vis, het verlies van heupbot bij ouderen kan verminderen binnen de 12 maanden.
Dit onderzoek is de eerste langlopende Pan-Europese studie in zijn soort waarbij wordt gekeken naar de impact van een mediterraan dieet op de gezondheid van de botten bij oudere volwassenen.

Het onderzoek
Aan dit onderzoek namen meer dan 1000 mensen deel tussen 65 en 79 jaar.
Alle vrijwilligers werden opgedeeld in 2 groepen.
De ene groep volgde een mediterraan dieet en de controlegroep volgde dat niet.
Bij aanvang van het onderzoek werd van iedereen de botdichtheid gemeten.

Na 12 maanden werden deze botdichtheid opnieuw gemeten.

Het mediterraan dieet bleek geen waarneembare impact te hebben op de deelnemers met een normale botdichtheid, maar het had wel een effect op mensen met osteoporose.
De deelnemers uit de controlegroep vertoonden de gebruikelijke, leeftijdsafhankelijke afname in botdichtheid.

De deelnemers die het mediterraan dieet volgden, zagen een gelijkwaardige toename in botdichtheid in één deel van het lichaam - de femurhals. 
Dit is het gebied dat de schacht van het dijbeen verbindt met de afgeronde kop, die in het heupgewricht past.  

Quote

Dit is een bijzonder gevoelig gebied voor osteoporose, omdat verlies van bot in de dijbeenhals vaak de oorzaak is van een heupfractuur, wat gebruikelijk is bij oudere mensen met osteoporose ."

Britse studieleider Prof Susan Fairweather-Tait, van UEA's Norwich Medical School

Het duurt lang om botten te vormen, dus de proefperiode van 12 maanden -hoewel nog steeds 1 van de langste- is toch nog relatief kort om een ​​impact te tonen.
Het feit dat de onderzoekers een duidelijk verschil konden vaststellen tussen beide groepen is dus echt aanzienlijk.

Europese Unie
Dit onderzoek werd mede gefinancierd door de Europese Unie en werd geleid door de Universiteit van Bologna.
De 1142 deelnemers werden aangeworven uit 5 centra in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Polen en Frankrijk.
Degenen die het mediterrane dieet volgden, verhoogden hun inname van fruit, groenten, noten, onbewerkte granen, olijfolie en vis.
Ze verbruikten kleine hoeveelheden zuivelproducten en vlees en ze gebruikten met mate alcohol. 

Deze deelnemers kregen ook een vitamine D supplement om de effecten van het verschil in zonlicht in de deelnemende landen gelijk te kunnen stellen.
Aan het begin en het einde van het onderzoek werden bloedmonsters genomen om te kunnen controleren op aanwezige biomarkers.

Bij meer dan 600 deelnemers uit beide groepen werd botdichtheid gemeten bij de lumbale wervelkolom en de femurhals. 
Van deze deelnemers bleek iets minder dan 10% osteoporose te hebben aan het begin van het onderzoek.

Langerlopend onderzoek
Volgens mede-onderzoeker Dr Amy Jennings zou een langerlopend onderzoek mogelijk ook veranderingen laten zien bij de deelnemers met een normale botdichtheid.
Het was nu reeds een enorme uitdaging om de deelnemers aan te moedigen om gedurende 1 jaar hun dieet te veranderen.een langere proef zou het moeilijker maken om vrijwilligers te vinden en ook zou een eventuele uitval groter zijn.
De onderzoekers zouden nu graag een vergelijkbare, of idealiter langere, studie zien bij patiënten met osteoporose, om de bevindingen bij nog meer mensen bevestigd te zien, of om te zien of de gevolgen van een mediterraan dieet ook in andere lichaamsdelen kan vastgesteld worden.
Als botontkalking door het mediterraan dieet kan beperkt worden, zou dit een welkome aanvulling zijn op de huidige medicamenteuze behandelingen voor osteoporose, die ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

Andere gezondheidsvoordelen mediterraan dieet
In afwachting van verdere onderzoeksresultaten stellen de onderzoekers dat de mensen nu reeds hun dieet kunnen aanpassen.
Er is geen enkel nadeel verbonden aan het volgen of starten met een mediterraan dieet, of je nu osteoporose hebt of niet.

Er zijn ondertussen reeds meerdere gezondheidsvoordelen bekend van het mediterraan dieet.

Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten, Parkinson, Alzheimer en kanker.

Zie ook onderstaande video:

Bedankt voor het bezoek.

Voor meer natuurlijke tips volg ons  op https://www.facebook.com/deapotheekvandenatuur/                         of https://www.facebook.com/Gezondheid-onder-de-loep/
Heb je zelf ideeën die je de wereld wilt insturen?
Meld je dan aan en krijg meteen 300 punten.


bron: uea.ac.uk