Musiceren maakt kinderen slimmer

Musiceren maakt kinderen slimmer

Reeds lang is geweten dan musiceren een gunstige invloed heeft op de gemoedstoestand, maar onderzoek toont aan dat kinderen die musiceren hoger scoren op IQ testen.

Vooral het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. 

Samen musiceren versterkt ook het groepsgevoel en de discipline,  en ontwikkelt ook  de sociale en emotionele vaardigheden.

In Berlijn werd onderzoek gedaan naar het effect van actieve muziekbeoefening op de algemene schoolprestaties.

Daaruit bleek dat kinderen met een gemiddeld IQ zich de eerste jaren op de basisschool op eenzelfde manier ontwikkelen.

Maar na vijf jaar op school waarvan vier jaar uitgebreide muziekles vertonen de kinderen op muziekactieve scholen een significant hoger IQ.

Ook sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren van uitgebreid muziekonderwijs. Deze onderzoeksresultaten laten ook zien dat actief muziek maken een geschikt middel is om de conflicten van de puberteit te verzachten, om gevoelens van agressiviteit en trots en onzekerheid te ondersteunen. Muziek maken kan innerlijke verscheurdheid en sterk wisselende stemmingen opvangen.

Volgens een Canadees onderzoek ontwikkelen jonge kinderen die muziekles krijgen, een beter geheugen dan leeftijdgenootjes die hiervan onthouden zijn. 

Dit komt volgens de onderzoekers vooral omdat muziekles een invloed heeft op de manier waarop de hersenen informatie verwerken en opslaan.  

De kinderen met muziekles konden langere cijferreeksen onthouden, dit duidt op een verband tussen muziek en aspecten als geletterdheid, wiskunde en IQ.

Spraakontwikkeling en uitdrukkingsvaardigheden ontwikkelen sterker bij musicerende kinderen.

Dit komt voort uit het feit dat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het herkennen van patronen (klanken en trillingen).Bij musicerende mensen zou de linker hersenhelft (gevoelstoestand) en de rechter hersenhelft (spraak en intellect) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende mensen.

Een ander opmerkelijk aspect van musicerende leerlingen is de positievere attitude t.o.v. zichzelf (zelfvertrouwen) en muziek in het algemeen.

Wat dan weer geen verschil zou uitmaken is gewoon luisteren naar muziek. 

De term ‘Mozart-effect’ staat voor de veronderstelling dat een mens intelligenter wordt door het luisteren naar klassieke muziek. 

Maar een Duits team van experts onderzocht of deze veronderstelling klopt. 

Hun conclusie: de meeste studies bleken niet in staat het resultaat te herhalen, of vonden een effect dat binnen twintig minuten wegebde. 

Bron: gezondheid.be

Vind je het interessant klik op Word Supporter je kunt dan de post delen ons waarderen en gelijk meeprofiteren.  

More