Nederlands onderzoeksrapport: 'Voeding als medicijn'


Bij de behandeling van chronische ziektes kan voeding een vooraanstaande rol spelen en een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidswinst.
Uit onderzoek door wetenschappers van verschillende Nederlandse Universiteiten is gebleken dat de grootste winst voor de gezondheid behaald wordt bij hart-en vaatziekten, diabetes type 2 en nierziektes.

Ook blijkt voeding belangrijk bij de ondersteuning van longaandoeningen en kanker.
Voeding zorgt niet alleen voor een positief effect op de chronische ziekte zelf, maar heeft ook effecten op de algehele gezondheidstoestand.
Voeding levert dan ook een uniek voordeel in vergelijking met de klassieke geneesmiddelen therapie.
Daarom stellen de onderzoekers dat zowel artsen en verpleegkundigen meer aandacht zou moeten besteden aan het belang van  voeding.
Hun bevindingen zijn gebundeld in het rapport 'Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten.'

Voedingsadvies
Bij de behandeling van chronische ziektes wordt momenteel, in de huidige behandelingsrichtlijnen, veel te weinig ingezet op voedingsadvies.
Uit het onderzoek blijkt dat voedingsadvies vooral gebruikt wordt in het kader van preventie van bepaalde ziektes.

In hun rapport worden barrières genoemd die het opstarten van dieetbehandelingen in de weg staan.
In de reguliere zorg wordt maar al te vaak eerst gestart met medicatie en wordt daarna pas voedingsadvies gegeven.
Volgens de onderzoekers kan dit, indien mogelijk, ook omgekeerd gebeuren.

Zo kan er in een therapie eerst gekeken worden wat er met voeding te behalen valt.
De richtlijnen ' Goede Voeding' zijn daarom een goed vertrekpunt voor voedingsadvies.
Deze kunnen indien nodig aangevuld worden met ziekte specifieke aanpassingen.

De onderzoekers besluiten dat voeding een prominentere plaats verdient bij de behandeling van chronische ziektes.

Om dit te kunnen bereiken moet meer aandacht besteed worden aan het belang van voeding in de opleiding van zorgprofessionals zoals artsen, verpleegkundigen en andere praktijkwerkers.
De rol en de deskundigheid  van de diëtist(e) mag hierbij niet over het hoofd gezien worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

bron: nationalezorggids.nl
Vind je het interessant klik op Aanmelden je kunt dan de post delen ons waarderen en gelijk meeprofiteren

More